สตรีนครสวรรค์ 1 ใน 100 โรงเรียนคุณภาพสากล : To make Satri Nakhonsawan one of top one hundred universal quality schools in Thailand.

ID
TITLE
Post By
Date
520คำสั่งแต่งตั้งครูเวรหน้าประตู ภาคเรียนที่ 1 2558งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา3-Jun-2015 09:50:24
519ประกาศผลการคัดเลือก เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทย์งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา30-May-2015 18:22:05
518ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา28-May-2015 16:04:41
517รับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สำนักงานบุคคล22-May-2015 08:07:26
516ประชุมผู้ปกครอง นักเรียนชั้นม.4งานประชาสัมพันธ์19-May-2015 12:15:14
515ประชุมผู้ปกครอง และ ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นม.1 งานประชาสัมพันธ์19-May-2015 09:05:15
514การอบรมพัฒนาครู การเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคต "Change for Future" งานประชาสัมพันธ์19-May-2015 08:46:46
513เรียนผู้ปกครอง !! การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา14-May-2015 16:42:44
512ประชุมครู ครั้งที่ 3/2558งานประชาสัมพันธ์11-May-2015 10:43:44
511อบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นร.ชั้นม.4งานประชาสัมพันธ์11-May-2015 08:19:47
510อบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นร.ชั้นม.1งานประชาสัมพันธ์11-May-2015 08:18:05
509ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 เพื่อเข้าเรียนชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2558งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา7-May-2015 15:48:33
508คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2558งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา1-May-2015 10:48:02
507ประกาศผลการสอบ ครูภาษาฝรั่งเศสกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ30-Apr-2015 23:53:10
506ประกาศผลการสอบ ครูภาษาจีนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ30-Apr-2015 23:52:16
503มอบหมายหน้าที่ราชการให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติงานกลุ่มบริหารบุคคลสำนักงานบุคคล28-Apr-2015 10:25:30
502คำสั่ง แต่งตั้งบุคคลปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าระดับชั้นและรองหัวหน้าระดับชั้น ปีการศึกษา 2558สำนักงานบุคคล28-Apr-2015 10:22:36
501คำสั่ง แต่งตั้งครูที่ปรึกษานักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558สำนักงานบุคคล28-Apr-2015 10:21:01
500กำหนดการจัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ม.1-ม.4สำนักงานบุคคล28-Apr-2015 10:00:57
498ประกาศรายชื่อแยกห้องนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2558 งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา8-Apr-2015 18:51:44
497ประกาศรายชื่อแยกห้องนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2558งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา7-Apr-2015 16:22:03
496ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2558งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา30-Mar-2015 11:59:16
495ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2558งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา29-Mar-2015 14:21:45
494ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ความสามารถพิเศษงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา25-Mar-2015 08:34:58
493รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาจีนงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา24-Mar-2015 11:13:57
492รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาฝรั่งเศสงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา24-Mar-2015 11:13:19
491ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EP) ม.1,ม.4 และ สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.4งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา6-Mar-2015 15:09:27
490ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EP) ม.4งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา6-Mar-2015 15:01:03
487ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EP) ม.1 2558งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา5-Mar-2015 11:50:21
486ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.4 2558งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา5-Mar-2015 11:46:38
     

:: รวม 591 รายการ จากทั้งหมด 20 หน้า :: << ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 หน้าต่อไป >>
 

พัฒนาระบบนี้โดย นายธนัชชา โพธิกุล
งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
พัฒนาเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554