สตรีนครสวรรค์ 1 ใน 100 โรงเรียนคุณภาพสากล : To make Satri Nakhonsawan one of top one hundred universal quality schools in Thailand.

ID
TITLE
Post By
Date
171ประกาศรายชือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2556 งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา21-Mar-2013 15:40:47
166รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการ GEP ม.1 และ ม.4 เพิ่มเติม งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา5-Mar-2013 11:43:37
165ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา28-Feb-2013 13:29:39
164ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปี 2556 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา27-Feb-2013 16:29:40
163ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปี 2556 โครงการ GEP งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา27-Feb-2013 16:14:45
162ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปี 2556 โครงการ GEP งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา27-Feb-2013 16:00:16
161Examination room for Final 2nd Semester Academic year 2012 Satri Nakhonsawan School Class M.1,2,4,5งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา22-Feb-2013 14:24:28
160มหาวิทยาลัยรามคำแหง แนะแนวนักเรียน ม.4 ในหลักสูตร Pre-Degreeงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา22-Feb-2013 10:27:54
159ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แลัชั้นมัธยมสึกษาที่ 4 โครงการ GEPงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา21-Feb-2013 09:44:01
158ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา21-Feb-2013 09:40:54
157Examination room for Final 2nd Semester Academic year 2012 Satri Nakhonsawan School Class M.3งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา13-Feb-2013 11:09:52
156Examination room for Final 2nd Semester Academic year 2012 Satri Nakhonsawan School Class M.6 งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา13-Feb-2013 11:03:18
155นักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศสโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ได้เข้าร่วมงาน “วันประชาคมโลกภาษาฝรั่งเศส” ณ สถานทูตฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา12-Feb-2013 14:04:56
154ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.3 เข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2556 ประเภทไม่ต้องสอบคัดเลือกงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา10-Feb-2013 11:01:44
153การฝึกภาคสนามของ นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2555งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา7-Feb-2013 12:20:17
152ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารกิจการพิเศษ งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา6-Feb-2013 13:54:29
151โรงเรียนจอมทอง จ.เชียงใหม่ ศึกษาดูงาน สวนพฤกษศาสตร์ภายในโรงเรียนงานประชาสัมพันธ์5-Feb-2013 09:08:06
150นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ สอบติดแพทย์งานประชาสัมพันธ์22-Jan-2013 17:25:46
148ประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทานงานประชาสัมพันธ์22-Jan-2013 14:55:16
147ด.ญ.ปรตา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ของ สรรพากร ON TOUR ปีที่ 7งานประชาสัมพันธ์22-Jan-2013 11:06:33
146ยินดีกับนักเรียนชั้นม.6ห้องเรียนพิเศษวิทย์งานประชาสัมพันธ์21-Jan-2013 17:13:35
145อบรมเด็กภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์งานประชาสัมพันธ์21-Jan-2013 17:11:36
144ยินดีกับนักเรียนชั้น ม.6 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทย์งานประชาสัมพันธ์21-Jan-2013 16:34:18
143แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบซ่อม มสธ. งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา19-Jan-2013 14:14:34
142ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ร่วมงานวันครู 16 มกราคม 2556งานประชาสัมพันธ์19-Jan-2013 13:54:59
141ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ร่วมงานวันครู 16 มกราคม 2556งานประชาสัมพันธ์19-Jan-2013 13:18:57
140ติวโครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2013งานประชาสัมพันธ์19-Jan-2013 10:11:21
139ร่วมพิธีถวายราชสักการะวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชงานประชาสัมพันธ์17-Jan-2013 14:39:29
138ต้อนรับคณะดูงาน โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมป์ฯ งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา17-Jan-2013 10:54:55
137ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา14-Jan-2013 13:18:23
     

:: รวม 591 รายการ จากทั้งหมด 20 หน้า :: << ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 หน้าต่อไป >>
 

พัฒนาระบบนี้โดย นายธนัชชา โพธิกุล
งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
พัฒนาเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554