สตรีนครสวรรค์ 1 ใน 100 โรงเรียนคุณภาพสากล : To make Satri Nakhonsawan one of top one hundred universal quality schools in Thailand.

ID
TITLE
Post By
Date
270ประกาศรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557งานประชาสัมพันธ์13-Feb-2014 16:46:43
268ร่วมสืบสานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ ของชาวนครสวรรค์ งานประชาสัมพันธ์4-Feb-2014 14:15:45
267พิธีทำบุญวันครบรอบ 102 ปี การสถาปนาโรงเรียนสตรีนครสวรรค์งานประชาสัมพันธ์4-Feb-2014 13:21:08
266พิธีวันสถาปนายุวกาชาดไทยงานประชาสัมพันธ์27-Jan-2014 16:54:37
265ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเมืองคงงานประชาสัมพันธ์21-Jan-2014 15:00:28
264ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ร่วมงานวันครูประจำปี 2557งานประชาสัมพันธ์20-Jan-2014 08:43:38
263ต้อนรับ ผอ.จุไรรัตน์ มณีรัตน์งานประชาสัมพันธ์13-Jan-2014 15:28:34
262การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสงานประชาสัมพันธ์6-Jan-2014 17:36:47
261แบบฟอร์ม ID_Plan จากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสำนักงานวิชาการ13-Dec-2013 10:05:31
260แบบฟอร์มรายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสตรีนครสวรรค์สำนักงานวิชาการ2-Dec-2013 16:09:54
259ปฏิทินวิชาการ Academic Calendar ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 The second semester of the year 2013สำนักงานวิชาการ29-Nov-2013 15:39:26
248รายละเอียดการชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา30-Oct-2013 13:41:50
245กำหนดการประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา18-Oct-2013 13:14:44
237ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1 / 2556 งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา5-Oct-2013 10:17:14
236ขอเชิญร่วมงานเปิดอาคาร และพิพิธภัณฑ์ ณ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา28-Sep-2013 09:45:24
235นักเรียนโปรแกรมภาษาฝรั่งเศสโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ได้เข้าร่วมแข่งขันงานกิจกรรมประจำปี Vive le français 2013 งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา24-Sep-2013 08:44:09
234นักเรียนโปรแกรมภาษาฝรั่งเศสโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ได้เข้าร่วมแข่งขันงาน “อักษราวิชาการ” งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา24-Sep-2013 08:36:08
233โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ลงนามความร่วมมือ ( MOU ) ด้านการศึกษาไทย – เกาหลี งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา19-Sep-2013 19:29:59
232ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ระดับชั้น ม.6งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา17-Sep-2013 09:39:59
231ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ระดับชั้น ม.5งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา17-Sep-2013 09:39:35
230ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ระดับชั้น ม.4งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา17-Sep-2013 09:38:55
229ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ระดับชั้น ม.3งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา17-Sep-2013 09:35:03
228ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ระดับชั้น ม.2งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา17-Sep-2013 09:34:39
227ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ระดับชั้น ม.1 งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา17-Sep-2013 09:34:18
226บทเรียน Direct Statement นางวรพรรณ แสงสาคร งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา7-Sep-2013 20:47:20
225บทเรียน Direct command & Request นางวรพรรณ แสงสาคร งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา7-Sep-2013 20:43:18
224แชมป์ประจำสัปดาห์ รายการเวทีคนเก่ง‏งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา3-Sep-2013 20:08:43
219แบบเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการตัดสินงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา29-Aug-2013 16:27:27
218ประกาศปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้นักเรียนไปทัศนศึกษา งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา25-Aug-2013 13:29:26
217กำหนดส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา20-Aug-2013 08:03:24
     

:: รวม 538 รายการ จากทั้งหมด 18 หน้า :: << ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 หน้าต่อไป >>
 

พัฒนาระบบนี้โดย นายธนัชชา โพธิกุล
งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
พัฒนาเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554