สตรีนครสวรรค์ 1 ใน 100 โรงเรียนคุณภาพสากล : To make Satri Nakhonsawan one of top one hundred universal quality schools in Thailand.

ID
TITLE
Post By
Date
440ส.น.ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราชงานประชาสัมพันธ์23-Oct-2014 14:16:25
439กำหนดการ กิจกรรมค่าย Brighten Up English Camp 2014สำนักงานกิจการพิเศษ20-Oct-2014 14:43:35
438การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557งานประชาสัมพันธ์13-Oct-2014 13:08:19
437รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอนวิชาสังคมศึกษาสำนักงานกิจการพิเศษ7-Oct-2014 13:54:50
433โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรภายในโรงเรียนงานประชาสัมพันธ์2-Oct-2014 16:59:53
432มอบทุนการศึกษาและโทรทัศน์ให้กับโรงเรียนวังข่อยพิทยางานประชาสัมพันธ์26-Sep-2014 13:14:17
431ร่วมงานกษิณาลัย ของ สพม.เขต42งานประชาสัมพันธ์26-Sep-2014 13:07:43
430รายงานการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา9-Sep-2014 13:40:24
429การพัฒนาความรู้ การทำวิจัยชั้นเรียนของครูผู้สอนงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา9-Sep-2014 13:35:44
428ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(คนงานทำความสะอาด)งานประชาสัมพันธ์5-Sep-2014 09:48:46
427นักเรียน ส.น. ชนะเลิศตอบปัญหากฎหมายงานประชาสัมพันธ์5-Sep-2014 09:00:36
426ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีนครสวรรค์งานประชาสัมพันธ์4-Sep-2014 09:08:07
425ประชุมมูลนิธิโรงเรียนสตรีนครสวรรค์งานประชาสัมพันธ์4-Sep-2014 08:46:09
424การติดตามผลการดำเนินงานศูนย์แนะแนวประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษางานประชาสัมพันธ์1-Sep-2014 16:51:52
423การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา27-Aug-2014 10:26:54
422ร่วมพิธีไหว้ครู เปิดการฝึก นศท.ปี57งานประชาสัมพันธ์22-Aug-2014 14:19:19
421สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2556งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา20-Aug-2014 14:31:36
420แสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ EPงานประชาสัมพันธ์20-Aug-2014 14:04:02
419"ท่องโลกวิทยาศาสตร์และหนังสือ สื่อสารสู่อาเซียน เรียนรู้วิถีความพอเพียง"งานประชาสัมพันธ์20-Aug-2014 13:31:57
418ส.น.คว้ารางวัลการประกวดวาดภาพงานประชาสัมพันธ์15-Aug-2014 10:50:52
416ส.น.คว้ารางวัลชนะเลิศ ตอบปัญหากฏหมายเนื่องในวันรพี จ.พิษณุโลกงานประชาสัมพันธ์14-Aug-2014 16:14:11
415โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ เป็นศูนย์การประชุมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการประชุมรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษางานประชาสัมพันธ์5-Aug-2014 17:04:02
414ผอ.จุไรรัตน์ มณีรัตน์ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี ของ ร.ร.อุทัยวิทยาคม งานประชาสัมพันธ์5-Aug-2014 16:15:13
411อบรม The Common European Framework of Reference for Languages “CEER”งานประชาสัมพันธ์4-Aug-2014 15:58:36
410โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ศึกษาดูงานสภานักเรียน ส.น.งานประชาสัมพันธ์4-Aug-2014 15:35:26
409กิจกรรมมหกรรมสภานักเรียน ครั้งที่ 3งานประชาสัมพันธ์4-Aug-2014 15:13:18
408อบรมนักเรียนตามโครงการ “ดูแลช่วยเหลือนักเรียน”งานประชาสัมพันธ์4-Aug-2014 15:11:52
407อบรมพัฒนาครูแนะแนว สพม.เขต 42 นครสวรรค์ - อุทัยธานีงานประชาสัมพันธ์26-Jul-2014 22:31:47
406แสดงความยินดีกับนักเรียนงานประชาสัมพันธ์15-Jul-2014 16:46:55
405รังสรรค์ภาษาด้วยป้ายนิเทศงานประชาสัมพันธ์15-Jul-2014 13:27:09
     

:: รวม 591 รายการ จากทั้งหมด 20 หน้า :: << ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 หน้าต่อไป >>
 

พัฒนาระบบนี้โดย นายธนัชชา โพธิกุล
งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
พัฒนาเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554