สตรีนครสวรรค์ 1 ใน 100 โรงเรียนคุณภาพสากล : To make Satri Nakhonsawan one of top one hundred universal quality schools in Thailand.

ID
TITLE
Post By
Date
711รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุดสำนักงานบุคคล18-Dec-2017 11:11:46
710รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุดสำนักงานบุคคล17-Dec-2017 11:49:03
709คำสั่งแต่งตั้งข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา15-Dec-2017 15:05:55
708คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจเวรกลางคืนของข้าราชครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา15-Dec-2017 15:05:28
707คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจเวรวันหยุดราชการของข้าราชการครู งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา15-Dec-2017 15:04:40
706"งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗"งานประชาสัมพันธ์6-Dec-2017 14:46:26
704ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560สำนักงานกิจการพิเศษ17-Nov-2017 15:40:48
703ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไปสำนักงานบุคคล14-Nov-2017 16:59:51
702ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไปสำนักงานบุคคล10-Nov-2017 14:15:32
701ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)สำนักงานงบประมาณ3-Nov-2017 11:33:09
700ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาสังคมศึกษา และครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาภาษาอังกฤษสำนักงานกิจการพิเศษ2-Nov-2017 09:47:40
699ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไปงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา1-Nov-2017 08:39:15
698ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนวิชาสังคมศึกษา และครูอัตราจ้าง สอนวิชาภาษาอังกฤษสำนักงานกิจการพิเศษ30-Oct-2017 16:49:40
697กำหนดการพิธีถวายดอกไม้จันทร์งานประชาสัมพันธ์20-Oct-2017 14:23:04
695ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560สำนักงานบุคคล17-Oct-2017 14:48:50
694ประกาศรับสมัคร ครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง วิชาสังคมศึกษา และ ครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา17-Oct-2017 10:40:49
693การแข่งขัน "NJ Spelling Bee 2017" ระดับเขตภาคเหนืองานประชาสัมพันธ์5-Sep-2017 11:56:58
692ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา11-Jul-2017 09:05:39
691ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา4-Jul-2017 16:29:37
690ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนวิชาลูกเสืองานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา3-Jul-2017 15:42:44
689ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนวิชาลูกเสืองานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา29-Jun-2017 16:59:34
688ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา26-Jun-2017 09:15:22
687ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง สอนวิชา ลูกเสืองานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา21-Jun-2017 17:01:34
686การอบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4งานประชาสัมพันธ์1-Jun-2017 11:26:14
685 ประกาศผลสอบ ครูอัตราจ้างสังคมงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา16-May-2017 15:19:34
684ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้างสอนวิชาสังคมศึกษางานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา8-May-2017 17:04:03
683ขอเชิญประชุมและชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา5-May-2017 17:13:14
682ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอนวิชาสังคมศึกษางานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา27-Apr-2017 15:50:07
681ประกาศผลสอบ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไปงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา27-Apr-2017 12:34:49
680ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไปงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา24-Apr-2017 15:58:53
     

:: รวม 591 รายการ จากทั้งหมด 20 หน้า :: << ย้อนกลับ 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 หน้าต่อไป >>
 

พัฒนาระบบนี้โดย นายธนัชชา โพธิกุล
งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
พัฒนาเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554