สตรีนครสวรรค์ 1 ใน 100 โรงเรียนคุณภาพสากล : To make Satri Nakhonsawan one of top one hundred universal quality schools in Thailand.

ID
TITLE
Post By
Date
336รับใบ ปพ.1 ของนักเรียนชั้นม.6งานประชาสัมพันธ์7-Apr-2014 12:20:53
335นักเรียนชั้นม.3 เดิมที่มีรายชื่อรายงานตัว วันที่ 6 เมษายน 2557งานประชาสัมพันธ์3-Apr-2014 15:34:25
324โรงเรียนสตรีนครสวรรค์รับการประเมินผลการดำเนินงานจาก สพม.เขต 42งานประชาสัมพันธ์2-Apr-2014 15:15:13
323ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นม.1 ในเขตพื้นที่บริการงานประชาสัมพันธ์1-Apr-2014 15:26:10
321ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นม.1 นอกเขตพื้นที่บริการงานประชาสัมพันธ์1-Apr-2014 08:16:30
320รายชื่อนักเรียน (ในเขตพื้นที่บริการ) ที่มาสมัครสอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1งานประชาสัมพันธ์26-Mar-2014 13:35:34
319รายชื่อนักเรียน (นอกเขตพื้นที่บริการ) ที่มาสมัครสอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1งานประชาสัมพันธ์26-Mar-2014 13:34:38
318รายชื่อนักเรียนชั้น (ต่างจังหวัด) ที่มาสมัครสอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1งานประชาสัมพันธ์26-Mar-2014 13:32:16
302ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นม.1 ประเภทความสามารถพิเศษงานประชาสัมพันธ์23-Mar-2014 12:15:02
300แบบฟอร์มสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการงานประชาสัมพันธ์18-Mar-2014 11:22:25
299แบบฟอร์มขออนุมัติจัดกิจกรรม/งาน/โครงการงานประชาสัมพันธ์18-Mar-2014 11:21:13
298แบบฟอร์มการเขียนงาน โครงการงานประชาสัมพันธ์18-Mar-2014 11:19:45
296ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ชั้นม.3 เข้าศึกษาต่อชั้นม.4 ปีการศึกษา 2557 ประเภท ม.3 เดิมงานประชาสัมพันธ์6-Mar-2014 17:38:20
294โครงการ AFS เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติงานประชาสัมพันธ์6-Mar-2014 16:58:27
286นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน PTTEP English Quiz 2013งานประชาสัมพันธ์3-Mar-2014 10:38:52
283เข้าร่วมแข่งขันงาน « Fête de la Francophonie 2014 » งานประชาสัมพันธ์27-Feb-2014 07:54:38
281Time table for Final Examination Term 2/1013 Matayom Suksa 1 งานประชาสัมพันธ์25-Feb-2014 09:40:55
280Time table for Final Examination Term 2/1013 Matayom Suksa 2 งานประชาสัมพันธ์25-Feb-2014 09:40:16
279Time table for Final Examination Term 2/1013 Matayom Suksa 4งานประชาสัมพันธ์25-Feb-2014 09:39:12
278Time table for Final Examination Term 2/1013 Matayom Suksa 5งานประชาสัมพันธ์25-Feb-2014 09:37:09
277ผอ.จุไรรัตน์ มณีรัตน์ ยินดีกับนักเรียนได้รางวัลเหรียญทองระดับชาติงานประชาสัมพันธ์20-Feb-2014 09:35:09
275พิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2556งานประชาสัมพันธ์17-Feb-2014 13:34:29
274ปฏิทินรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557งานประชาสัมพันธ์13-Feb-2014 17:26:44
270ประกาศรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557งานประชาสัมพันธ์13-Feb-2014 16:46:43
268ร่วมสืบสานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ ของชาวนครสวรรค์ งานประชาสัมพันธ์4-Feb-2014 14:15:45
267พิธีทำบุญวันครบรอบ 102 ปี การสถาปนาโรงเรียนสตรีนครสวรรค์งานประชาสัมพันธ์4-Feb-2014 13:21:08
266พิธีวันสถาปนายุวกาชาดไทยงานประชาสัมพันธ์27-Jan-2014 16:54:37
265ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเมืองคงงานประชาสัมพันธ์21-Jan-2014 15:00:28
264ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ร่วมงานวันครูประจำปี 2557งานประชาสัมพันธ์20-Jan-2014 08:43:38
263ต้อนรับ ผอ.จุไรรัตน์ มณีรัตน์งานประชาสัมพันธ์13-Jan-2014 15:28:34
     

:: รวม 591 รายการ จากทั้งหมด 20 หน้า :: << ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 หน้าต่อไป >>
 

พัฒนาระบบนี้โดย นายธนัชชา โพธิกุล
งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
พัฒนาเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554