สตรีนครสวรรค์ 1 ใน 100 โรงเรียนคุณภาพสากล : To make Satri Nakhonsawan one of top one hundred universal quality schools in Thailand.

ID
TITLE
Post By
Date
216ผู้บริหาร คณะครู ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลงานประชาสัมพันธ์12-Aug-2013 10:30:30
215ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ ฯงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา9-Aug-2013 09:35:24
214นักเรียนโปรแกรมภาษาจีน ได้รับรางวัลแข่งขันตอบปัญหาภาษาจีนงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา8-Aug-2013 21:33:39
213คำขวัญพระราชทาน เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556 งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา7-Aug-2013 23:16:38
212นักเรียนโปรแกรมภาษาฝรั่งเศส ได้รับรางวัลแข่งขันตอบปัญหาภาษาฝรั่งเศส งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา7-Aug-2013 10:20:51
211รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์และอิเล็กทรอนิกส์ งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา31-Jul-2013 16:24:39
210โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ได้รับรางวัลศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมดีเด่นจังหวัดนครสวรรค์ งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา31-Jul-2013 07:51:23
209โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ได้มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารระดับดีมากของกรมอนามัยงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา29-Jul-2013 15:39:40
208ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2555งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา29-Jul-2013 15:17:50
207ผลการตัดสินการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ La France et L’ASEANงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา17-Jul-2013 08:55:10
206โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ได้รับใบรับรองโรงอาหารระดับ "ดีมาก"งานประชาสัมพันธ์16-Jul-2013 09:36:20
205กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา9-Jul-2013 22:29:38
204นางสาววริศรา ประสาททอง ชั้นม.6/9 เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อชิงทุนการศึกษา ณ ประเทศฝรั่งเศสจากรัฐบาลฝรั่งเศส งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา8-Jul-2013 08:44:07
203 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ในอุปถัมภ์ของสโมสรโรตารี่สี่แคว ได้เข้าร่วมพิธีสถาปนาสโมสรโรตารี่สากล งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา2-Jul-2013 08:23:04
202ชนะเลิศสวนสนามระดับเขตพื้นที่งานประชาสัมพันธ์18-Jun-2013 15:13:04
201ลดเวลาเรียนเพื่อเข้าร่วมฝึกซ้อมและแข่งกันกีฬาภายใน งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา16-Jun-2013 22:19:02
200กฟผ.นครสวรรค์ จะจดจ่ายกระแสไฟ ในวันที่ 11 มิถุนายน 2556 งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา10-Jun-2013 15:54:31
199กำหนดการจัดพิธีไหว้ครู ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา10-Jun-2013 14:24:17
198กิจกรรม Delight Plus Campus Tour 26 มิถุนายน 2556 งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา10-Jun-2013 13:02:14
195วันงดสูบบุหรี่โลก คําขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2556 งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา31-May-2013 11:46:26
194ประกาศโรงเรียนฯ ว่าด้วยเรื่องการใช้โทรศัพท์เคลือนที่.งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา29-May-2013 09:41:34
193กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา15-May-2013 16:13:27
190การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้า งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา3-May-2013 23:23:19
188รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาภาษาอังกฤษงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา30-Apr-2013 18:48:22
187รายชื่อคณะบุคลากรผู้เข้ารับการอบรมการพัฒนาทีมงานสู่ความเป็นหนึ่ง (ฉบับแก้ไข)งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา24-Apr-2013 22:22:22
186รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาคอมพิวเตอร์ งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา24-Apr-2013 21:58:43
185ประชุมครูกลุ่มสาระฯภาษาไทย งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา23-Apr-2013 11:06:22
184กำหนดการจัดกิจกรรมการอบรมการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา18-Apr-2013 22:47:29
183เชิญคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา11-Apr-2013 11:49:08
182ให้นักเรียน ม.3 และ ม.6 รับใบ ปพ.1 งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา9-Apr-2013 10:08:02
     

:: รวม 538 รายการ จากทั้งหมด 18 หน้า :: << ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 หน้าต่อไป >>
 

พัฒนาระบบนี้โดย นายธนัชชา โพธิกุล
งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
พัฒนาเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554