สตรีนครสวรรค์ 1 ใน 100 โรงเรียนคุณภาพสากล : To make Satri Nakhonsawan one of top one hundred universal quality schools in Thailand.

ID
TITLE
Post By
Date
485เหรียญทองศิลป์สร้างสรรค์ระดับประเทศงานประชาสัมพันธ์20-Feb-2015 17:07:41
484ฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา20-Feb-2015 11:54:28
482Congratulation Student M.6งานประชาสัมพันธ์11-Feb-2015 15:33:54
481รายชื่อรับโล่ และเกียรติบัตร คนดีศรีอัจฉราลัย 2557งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา4-Feb-2015 14:40:48
480แบบฟอมร์เกียรติบัตรงานโลกวิชาการ ปีการศึกษา 57งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา4-Feb-2015 09:02:07
478งานโลกวิชาการ 103ปี สตรีนครสวรรค์งานประชาสัมพันธ์3-Feb-2015 09:40:11
477รายชื่อนักเรียนรับเกียรติบัตร คนดีศรีอัจฉราลัยงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา30-Jan-2015 15:41:02
476ส.น. รับรางวัลต้นแบบเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ปีที่ 2งานประชาสัมพันธ์29-Jan-2015 10:57:08
475พิธีสวนสนามและปฏิญาณตนของยุวกาชาดงานประชาสัมพันธ์27-Jan-2015 12:40:43
474แบบประเมินคุณภาพปี 2557งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา14-Jan-2015 08:40:28
472ฟอร์มงบประมาณคงเหลือตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2557 งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา13-Jan-2015 15:33:40
468กำหนดการรับสมัครนักเรียนชั้นม1.และม.4 ประจำปีการศึกษา 2558งานประชาสัมพันธ์9-Jan-2015 10:58:49
467รายชื่อนักศึกษาวิชาทหารที่สอบตกข้อเขียนงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา17-Dec-2014 15:35:53
466โรงเรียนน้ำริดวิทยามาศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์ของ ส.น.งานประชาสัมพันธ์12-Dec-2014 15:06:34
465รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของเด็ก ส.น.งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา8-Dec-2014 16:14:50
462พิธีบรรพชาสามเณรงานประชาสัมพันธ์1-Dec-2014 16:13:42
461คณะลูกเสือ ส.น.ร่วมพิธีถวายราชสดุดี ร.6งานประชาสัมพันธ์25-Nov-2014 11:23:47
460อบรมอาสาจราจรงานประชาสัมพันธ์24-Nov-2014 13:04:53
459ประกาศผลสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาภาษาต่างประเทศสำนักงานกิจการพิเศษ20-Nov-2014 15:08:26
458รับสมัคร เจ้าหน้าที่ห้องสมุด (ลูกจ้างชั่วคราว)สำนักงานกิจการพิเศษ20-Nov-2014 15:06:48
454ประกาศผลสอบ เจ้าหน้าที่สำนักงาน กลุ่มบริหารบุคคลสำนักงานกิจการพิเศษ20-Nov-2014 10:20:11
453นักเรียน ส.น.ร่วมร้องเพลงในงาน "วันรวมพลังเยาวชนไทย รวมใจเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"งานประชาสัมพันธ์18-Nov-2014 09:07:45
449ประกาศประมูลร้านค้าเพื่อจำหน่ายน้ำดื่มภายในโรงเรียนสตรีนครสวรรค์งานประชาสัมพันธ์17-Nov-2014 08:33:47
448ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง สอนวิชาภาษาต่างประเทศสำนักงานกิจการพิเศษ14-Nov-2014 13:07:01
446ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานกลุ่มบริหารบุคคลสำนักงานกิจการพิเศษ13-Nov-2014 13:36:48
445ประกาศผลการสอบคัดเลือก กลุ่มบริหารกิจการพิเศษสำนักงานกิจการพิเศษ10-Nov-2014 16:25:35
444มอบเกียรติบัตรของกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์งานประชาสัมพันธ์6-Nov-2014 09:41:40
443โครงการพัฒนาครูและบุคลากรโรงเรียนสตรีนครสวรรค์งานประชาสัมพันธ์31-Oct-2014 16:42:16
442Brighten up English camp 2014 งานประชาสัมพันธ์31-Oct-2014 16:32:03
441รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารกิจการพิเศษสำนักงานกิจการพิเศษ31-Oct-2014 14:35:24
     

:: รวม 591 รายการ จากทั้งหมด 20 หน้า :: << ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 หน้าต่อไป >>
 

พัฒนาระบบนี้โดย นายธนัชชา โพธิกุล
งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
พัฒนาเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554