โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ เป็นผู้นำทางวิชาการ มุ่งมั่นพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทั้งสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม ดำรงความเป็นไทยในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข
 
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นม.4 ห้องเรียนพิเศษ EP ปีการศึกษา 2561
โพสโดย งานประชาสัมพันธ์  เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 61 เวลา 12:31:39 น. IP: 183.89.124.186
ตามประกาศโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ลงวันที่ 9 มกราคม 2561 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ได้ประมวลผลการคัดเลือก ซึ่งได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2561 เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับคัดเลือก จำนวน 31 คน ดังรายละเอียดในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
 
Download File : 1520832699.pdf
 
 
จบข่าว
 
พัฒนาระบบโดย นายธนัชชา โพธิกุล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป.กจ.4
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ต.ปากน้ำโพ  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์  60000
โทร. 0-5622-1207  แฟกซ์  0-5622-1207   ต่อ 201
Satri Nakhon Sawan School © 2011-2014. All rights reserved. Best view with 1024*768 screen display resolution