สตรีนครสวรรค์ 1 ใน 100 โรงเรียนคุณภาพสากล : To make Satri Nakhonsawan one of top one hundred universal quality schools in Thailand.

ID
TITLE
Post By
Date
743ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ปีการศึกษา 2561 ประเภทห้องเรียนปกติงานประชาสัมพันธ์29-Mar-2018 12:07:49
742ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นม.4 เพิ่มเติม ห้องเรียนพิเศษ EP ปีการศึกษา 2561งานประชาสัมพันธ์21-Mar-2018 17:09:18
741ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นม.1 เพิ่มเติม ห้องเรียนพิเศษ EP ปีการศึกษา 2561งานประชาสัมพันธ์21-Mar-2018 17:08:45
740ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพิ่มเติม ประเภทห้องเรียนพิเศษ EPงานประชาสัมพันธ์20-Mar-2018 17:33:52
739ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพิ่มเติม ประเภทห้องเรียนพิเศษ EPงานประชาสัมพันธ์20-Mar-2018 17:32:33
738ประกาศรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ EP เพิ่มเติม ปีการศึกษา 2561งานประชาสัมพันธ์18-Mar-2018 15:58:44
737ประกาศรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษ EP เพิ่มเติม ปีการศึกษา 2561งานประชาสัมพันธ์18-Mar-2018 15:57:36
736ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นม.1 (รอบที่2) ห้องเรียนพิเศษ EP ปีการศึกษา 2561งานประชาสัมพันธ์16-Mar-2018 08:42:53
735ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบ 2) ประเภทห้องเรียนพิเศษ EP ปีการศึกษา 2561งานประชาสัมพันธ์14-Mar-2018 17:26:27
734ประกาศรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษ EP รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2561งานประชาสัมพันธ์12-Mar-2018 14:23:44
733ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2561งานประชาสัมพันธ์12-Mar-2018 13:03:48
732ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นม.4 ห้องเรียนพิเศษ EP ปีการศึกษา 2561งานประชาสัมพันธ์12-Mar-2018 12:31:39
731ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นม.1 ห้องเรียนพิเศษ EP ปีการศึกษา 2561งานประชาสัมพันธ์12-Mar-2018 12:29:27
730รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4/2561 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา6-Mar-2018 15:17:08
729รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4/2561 ประเภทห้องเรียนพิเศษ EPงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา6-Mar-2018 15:13:44
728รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1/2561 ประเภทห้องเรียนพิเศษ EPงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา6-Mar-2018 15:13:04
727ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.3 เข้าศึกษาต่อ ม.4 (ประเภท ม.3เดิม) ปีการศึกษา 2561งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา6-Mar-2018 15:00:37
726มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาขุนด่านเกมส์งานประชาสัมพันธ์2-Mar-2018 13:50:21
725การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปาง งานประชาสัมพันธ์2-Mar-2018 13:39:56
722ประกาศ เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนวันจันทร์ที๋ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑สำนักงานบุคคล14-Feb-2018 14:52:15
721ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสำนักงานบุคคล31-Jan-2018 17:26:29
720ประกาศโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๓๑๘/๕๕ กสำนักงานงบประมาณ31-Jan-2018 11:06:11
719ประกาศรายชื่อผู้มีสิทะิ์สอบ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสำนักงานบุคคล30-Jan-2018 16:05:29
718รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสำนักงานบุคคล19-Jan-2018 16:54:27
717รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา11-Jan-2018 08:08:29
716เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม มารดาของคุณครูจุฑามาศ ละม้ายแขงานประชาสัมพันธ์5-Jan-2018 17:36:11
715ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุดสำนักงานบุคคล30-Dec-2017 21:34:00
714ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด (แก้ไข)สำนักงานบุคคล26-Dec-2017 11:20:59
713ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุดสำนักงานบุคคล26-Dec-2017 10:00:24
712วันวานสายสัมพันธ์สามัญศึกษานครสวรรค์ ครั้งที่ ๓งานประชาสัมพันธ์25-Dec-2017 08:15:25
     

:: รวม 591 รายการ จากทั้งหมด 20 หน้า :: << ย้อนกลับ 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 หน้าต่อไป >>
 

พัฒนาระบบนี้โดย นายธนัชชา โพธิกุล
งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
พัฒนาเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554