สตรีนครสวรรค์ 1 ใน 100 โรงเรียนคุณภาพสากล : To make Satri Nakhonsawan one of top one hundred universal quality schools in Thailand.

ID
TITLE
Post By
Date
71การอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนงานประชาสัมพันธ์29-May-2012 14:26:44
70กำหนดการอบรมปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2555 งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา23-May-2012 09:11:25
68เครือข่ายผู้ปกครองม.3 มอบของให้โรงเรียนงานประชาสัมพันธ์17-May-2012 11:57:33
66กำหนดสอบวัดความรู้เพื่อคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2555 งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา3-May-2012 23:52:28
65ประกาศ การพัฒนาข้าราชการครูเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ก่อนเปิดภาคเรียน ปี2555 งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา3-May-2012 23:27:36
64ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเรียน ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา2-May-2012 18:05:53
63ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา1-May-2012 17:18:33
62เอกสารที่ใช้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา โรงเรียนสตรีนครสวรรค์งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา29-Apr-2012 18:52:27
61ประกาศผฃการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 28-Apr-2012 16:23:56
59การเข้าใข้ e-letter ของโรงเรียนงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา19-Apr-2012 12:30:28
58แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน27-Feb-2012 13:22:08
57งานร้อยดวงใจ 100 ปี สตรีนครสวรรค์งานประชาสัมพันธ์27-Feb-2012 09:32:17
56สถานที่จอดรถ งานร้อยดวงใจ ร้อยปี สตรีนครสวรรค์ งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา25-Feb-2012 09:20:45
55กำหนดเรียนชดเชย วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา10-Feb-2012 09:49:06
54ประกาศรายชื่อผู้ที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80% และ 60%งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา4-Feb-2012 09:33:38
53กำหนดเรียนชดเชย วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555 งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา3-Feb-2012 10:45:53
52งานวันสถาปนา ๑๐๐ ปี สตรีนครสวรรค์งานประชาสัมพันธ์2-Feb-2012 16:38:19
51โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จัดงานแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน งาน "ร้อยดวงใจ ๑๐๐ ปี สตรีนครสวรรค์"งานประชาสัมพันธ์1-Feb-2012 16:50:04
50ร่วมประเพณีตรุษจีน จังหวัดนครสวรรค์งานประชาสัมพันธ์26-Jan-2012 11:35:06
49กำหนดการสอบ Pre O-Net ชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปี 2554 งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา25-Jan-2012 08:37:35
48ประชุมผู้ปกครองทุกระดับชั้น ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา25-Jan-2012 08:21:41
47เลื่อนการเรียนชดเชยในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2555 งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา23-Jan-2012 14:42:45
46ปฏิทินเรียนชดเชยวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2 / 2554 งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา19-Jan-2012 10:04:02
45ผอ.วินัย ทองมั่น และ คณะครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ร่วมพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์และเชิดชูเกียรติครู เนื่องในวันครู ประจำปี 2555 ณ หอประชุมโรงเรียนนครสวรรค์ งานประชาสัมพันธ์17-Jan-2012 12:07:32
44นักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ บันทึกเทปในรายการ KCTV NEWSงานประชาสัมพันธ์17-Jan-2012 09:31:36
43ประกาศผลการตัดสิน การประกวดออกแบบโลโก้ งานร้อยดวงใจ 100 ปี สตรีนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2554 วันที่ตัดสิน 4 มกราคม 2555 งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา17-Jan-2012 08:11:36
39การประชุมปฏิบัติการ เรื่องการประเมินโครงการและการวิจัย งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา13-Jan-2012 11:55:51
38ปฏิทินวิชาการภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 (ฉบับแก้ไข)งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา10-Jan-2012 09:09:37
35ผู้บริหารโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ขอพรปีใหม่จากพระผู้ใหญ่ และบุคคลที่สำคัญงานประชาสัมพันธ์6-Jan-2012 17:38:19
34สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ขอเชิญร่วมงานพบปะสังสรรค์ งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา6-Jan-2012 15:43:48
     

:: รวม 566 รายการ จากทั้งหมด 19 หน้า :: << ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 หน้าต่อไป >>
 

พัฒนาระบบนี้โดย นายธนัชชา โพธิกุล
งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
พัฒนาเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554