สตรีนครสวรรค์ 1 ใน 100 โรงเรียนคุณภาพสากล : To make Satri Nakhonsawan one of top one hundred universal quality schools in Thailand.

ID
TITLE
Post By
Date
646 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มบริหารบุคคลงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา12-Jan-2017 17:19:09
645ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มบริหารบุคคลงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา10-Jan-2017 15:33:21
644ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มบริหารบุคคล 2 ตำแหน่งงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา4-Jan-2017 11:17:46
643ประกาศผลสอบครูอัตราจ้างคณิตศาสตร์งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา2-Dec-2016 17:05:20
641ประกาศผลสอบเจ้าหน้าที่แนะแนวและเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการสำนักงานบุคคล25-Nov-2016 08:59:11
640ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แนะแนวและเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา22-Nov-2016 15:35:37
639ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง กลุ่มบริหารวิชาการและเจ้าหน้าที่แนะแนวงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา17-Nov-2016 15:18:47
638ประกาศผลคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนักเรียนงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา11-Nov-2016 16:46:32
637ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนักเรียนงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา10-Nov-2016 16:28:27
636แข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ "PTTEP English Quiz 2016"รอบคัดเลือก10-Nov-2016 14:47:30
635เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวสำนักงานบุคคล4-Nov-2016 09:45:49
634ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มบริหารบุคคล ปีการศึกษา ๒๕๕๙งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา3-Nov-2016 15:21:09
633กำหนดการ พิธีลงนามถวายอาลัย วันที่31ตุลาคม ๒๕๕๙ บริเวณ หน้าเสาธงงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา29-Oct-2016 20:44:32
632ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มบริหารบุคคล ปีการศึกษา ๒๕๕๙งานประชาสัมพันธ์5-Oct-2016 14:45:11
631ประกาศผลสอบ,ลงทะเบียนสอบแก้ตัว,สอบแก้ตัว ครั้งที่ 1งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา5-Oct-2016 09:17:59
628ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มบริหารบุคคล ปีการศึกษา ๒๕๕๙งานประชาสัมพันธ์3-Oct-2016 14:41:12
627รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารบุคคล ปีการศึกษา 2559งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา26-Sep-2016 16:40:47
626ประกาศโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กำหนดวันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา21-Sep-2016 16:02:02
625ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559สำนักงานวิชาการ21-Sep-2016 12:08:44
624กระดาษคำตอบข้อสอบกลาง ภาษาอังกฤษ ม.3 และคำชี้แจง ภาค1/59งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา12-Sep-2016 13:57:42
623ประกาศผลสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุดและเจ้าหน้าที่พยาบาลงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา31-Aug-2016 15:31:24
622ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุดและเจ้าหน้าที่พยาบาลงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา30-Aug-2016 09:41:02
621ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุดและเจ้าหน้าที่พยาบาลงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา22-Aug-2016 16:08:01
620ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เครื่อข่ายคอมพิวเตอร์งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา4-Aug-2016 14:36:35
619ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เครือข่ายคอมพิวเตอร์งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา1-Aug-2016 13:50:35
618ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เครือข่ายคอมงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา26-Jul-2016 16:12:05
616ประกาศผลคัดเลือก เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานบริหารทั่วไปงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา25-Jul-2016 10:59:46
615ประกาศโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา17-Jul-2016 11:55:01
614ประกาศผู้มีสิทธิสอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา15-Jul-2016 17:50:35
613ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา13-Jul-2016 08:38:39
     

:: รวม 591 รายการ จากทั้งหมด 20 หน้า :: << ย้อนกลับ 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 หน้าต่อไป >>
 

พัฒนาระบบนี้โดย นายธนัชชา โพธิกุล
งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
พัฒนาเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554