สตรีนครสวรรค์ 1 ใน 100 โรงเรียนคุณภาพสากล : To make Satri Nakhonsawan one of top one hundred universal quality schools in Thailand.

ID
TITLE
Post By
Date
679ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ปีการศึกษา 2560กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน19-Apr-2017 11:02:56
677 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา18-Apr-2017 16:37:23
676ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารทั่วไปงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา12-Apr-2017 13:48:44
675ประกาศรายชื่อนักเรียนตามห้องเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา11-Apr-2017 17:23:30
674ประกาศรายชื่อนักเรียนตามห้องเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา11-Apr-2017 17:23:02
673คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและเก็บเงินบำรุงการศึกษางานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา11-Apr-2017 16:37:47
672แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำเดือน เมษายน-พฤษภาคมงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา11-Apr-2017 12:40:23
671เชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา7-Apr-2017 10:06:48
670แต่งตั้งคณะกรรมการค่ายคุณธรรมเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2560งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา7-Apr-2017 10:05:55
669ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบนักเรียนชั้น ม.4/2560 รร.สตรี/รร.อื่นในจังหวัด/รร.ต่างจังหวัด/นักเรียนโควตางานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา31-Mar-2017 16:36:56
668ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบนักเรียนชั้น ม.1/2560 ในเขต/นอกเขต/ต่างจังหวัดงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา31-Mar-2017 16:31:53
667ประกาศผลคัดเลือกนักเรียนเข้าชั้น ม.4/2560 ประเภทความสามารถพิเศษ สำนักงานวิชาการ31-Mar-2017 08:37:56
666ประกาศผลคัดเลือกนักเรียนเข้าชั้น ม.1/2560 ประเภทความสามารถพิเศษ สำนักงานวิชาการ31-Mar-2017 08:37:31
663ประกาศผลคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาสังคมศึกษางานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา30-Mar-2017 17:16:08
662ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ชั้น ม.4/2560 ประเภทความสามารถพิเศษ งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา29-Mar-2017 09:15:54
661ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ชั้น ม.1/2560 ประเภทความสามารถพิเศษ งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา29-Mar-2017 09:15:19
660ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นม.4 EP(รอบ2)งานประชาสัมพันธ์25-Mar-2017 11:48:50
659ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นม.1 EP(รอบ2)งานประชาสัมพันธ์25-Mar-2017 11:47:59
658ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ EP ม.1 รอบ 2งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา23-Mar-2017 15:28:10
657ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอนวิชาสังคมศึกษางานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา16-Mar-2017 09:39:33
656ประกาศรับนักเรียนชั้นม.1 ห้องเรียนพิเศษ EP รอบ2งานประชาสัมพันธ์15-Mar-2017 16:06:46
655ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบม.4 EP รอบ2งานประชาสัมพันธ์15-Mar-2017 14:21:19
654Administrator (Mr.Thatnatcha Pothikul)9-Mar-2017 21:26:02
653ประกาศรับนักเรียนชั้นม.4 ห้องเรียนพิเศษ EP รอบ2งานประชาสัมพันธ์7-Mar-2017 07:22:53
652ประกาศผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ English Program ม.4งานประชาสัมพันธ์6-Mar-2017 15:09:45
651ประกาศผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ English Program ม.1งานประชาสัมพันธ์6-Mar-2017 15:08:37
650ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา6-Mar-2017 14:42:18
649ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบเข้า ม.1,ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ(EP) และ ม.4 ประเภทห้องเรียนวิทยาศาสตร์งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา2-Mar-2017 12:46:13
648รายละเอียดการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา24-Jan-2017 10:13:25
647ประชาสัมพันธกิจกรรมเดินการกุศลเพื่อพัฒนาการศึกษา โรงเรียนสตรีนครสวรรค์งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา20-Jan-2017 08:26:49
     

:: รวม 591 รายการ จากทั้งหมด 20 หน้า :: << ย้อนกลับ 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 หน้าต่อไป >>
 

พัฒนาระบบนี้โดย นายธนัชชา โพธิกุล
งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
พัฒนาเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554