สตรีนครสวรรค์ 1 ใน 100 โรงเรียนคุณภาพสากล : To make Satri Nakhonsawan one of top one hundred universal quality schools in Thailand.

ID
TITLE
Post By
Date
136แสดงความยินดีกับนักเรียนงานประชาสัมพันธ์8-Jan-2013 15:07:23
135แสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทย์งานประชาสัมพันธ์7-Jan-2013 16:15:18
133ใบงานและใบความรู้ อ42102 คุณครูวรพรรณ แสงสาคร ฉบับที่ 2 งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา4-Jan-2013 14:02:45
132ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 / 2555 [Time table for Mid-term Examination]งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา3-Jan-2013 10:29:25
131ใบงานและใบความรู้ อ42102 คุณครูวรพรรณ แสงสาคร งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา21-Dec-2012 16:14:47
130แจ้งกำหนดการปิดเรียนและเปิดเรียนชดเชย งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา18-Dec-2012 10:56:25
129แจ้งกำหนดการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2556 งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา16-Dec-2012 12:09:39
126บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนงานประชาสัมพันธ์4-Dec-2012 14:46:38
125กำหนดการบรรพชาสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ ประจำปี 2555งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา30-Nov-2012 12:16:01
124รายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือครั้งที่ 62 จังหวัดเชียงใหม่ งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา27-Nov-2012 11:35:28
123กำหนดการเรียนชดเชยวันเสาร์ งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา23-Nov-2012 10:06:16
122ให้นักเรียน ม.3 และ ม.6 ถ่ายรูปเพื่อทำใบ ปพ.1 สำนักงานวิชาการ21-Nov-2012 11:01:17
120ครูฝรั่งเศส เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ ประเทศเวียดนามงานประชาสัมพันธ์15-Nov-2012 15:51:11
119ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2555งานประชาสัมพันธ์15-Nov-2012 15:30:54
118โครงการอบรม “วิจัยในชั้นเรียน” The Project of Teacher Development, Satri Nakhon Sawan School.งานประชาสัมพันธ์2-Nov-2012 15:54:53
117ร่วมพิธีวางพวงมาลา “วันปิยะมหาราช” The Wreath laying on king Chulalongkorn’s Dayงานประชาสัมพันธ์2-Nov-2012 15:51:09
116รายละเอียดขอรับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายโครงการะดมทรัพยากร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา2-Nov-2012 12:45:32
113Timetable of Student. The second semester of the year 2012 [ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555]งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา25-Oct-2012 09:55:15
111Academic Calendar.The second semester of the year 2012 [ปฏิทินวิชาการภาคเรียนที่2/2555]งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา12-Oct-2012 11:34:42
110แข่งกีฬาเทควันโดระดับจังหวัดงานประชาสัมพันธ์1-Oct-2012 09:43:17
109สรุปรายงานผลการจัดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕ ณ ณ ศูนย์พัฒนาเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา17-Sep-2012 13:46:19
108ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/ 2555 Time table for Final Examination Term 1/2012งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา17-Sep-2012 09:55:08
107นักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ชนะการแข่งขันทักษะภาษาเกาหลี ณ จังหวัดเชียงใหม่งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา14-Sep-2012 13:26:25
106สรุปรายงานผลการจัดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา14-Sep-2012 10:39:17
105ศึกษาดูงานโรงเรียนสามัคคีวิทยางานประชาสัมพันธ์13-Sep-2012 16:01:29
104แข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน"งานประชาสัมพันธ์13-Sep-2012 15:57:51
103การประชุมกลุ่มเชิงปฏิบัติการ สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ภาคเหนือตอนล่างงานประชาสัมพันธ์3-Sep-2012 10:40:37
102ประกาศสถานที่จัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2555 งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา29-Aug-2012 16:08:03
101คู่มือการใช้โปรแกรม Book Mark II งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา28-Aug-2012 14:12:48
100กำหนดการ การประชุมกลุ่มเชิงปฏิบัติการ สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ภาคเหนือตอนล่าง งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา28-Aug-2012 10:07:56
     

:: รวม 591 รายการ จากทั้งหมด 20 หน้า :: << ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 หน้าต่อไป >>
 

พัฒนาระบบนี้โดย นายธนัชชา โพธิกุล
งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
พัฒนาเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554