สตรีนครสวรรค์ 1 ใน 100 โรงเรียนคุณภาพสากล : To make Satri Nakhonsawan one of top one hundred universal quality schools in Thailand.

ID
TITLE
Post By
Date
104แข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน"งานประชาสัมพันธ์13-Sep-2012 15:57:51
103การประชุมกลุ่มเชิงปฏิบัติการ สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ภาคเหนือตอนล่างงานประชาสัมพันธ์3-Sep-2012 10:40:37
102ประกาศสถานที่จัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2555 งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา29-Aug-2012 16:08:03
101คู่มือการใช้โปรแกรม Book Mark II งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา28-Aug-2012 14:12:48
100กำหนดการ การประชุมกลุ่มเชิงปฏิบัติการ สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ภาคเหนือตอนล่าง งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา28-Aug-2012 10:07:56
99ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มการะฯ ภาษาต่างประเทศ ขอเชิญประชุม....งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา27-Aug-2012 13:37:05
98เทควันโดสู่ระดับนานาชาติงานประชาสัมพันธ์24-Aug-2012 10:47:48
97ดร.นิศรา การุณอุทัยศิริ มอบเงิน 100,000 บาท ให้กับโรงเรียนสตรีนครสวรรค์งานประชาสัมพันธ์17-Aug-2012 15:38:08
96คณะผู้บริหาร รองผู้อำนวยการ สพม.เขต 6 ศึกษาดูงานงานประชาสัมพันธ์17-Aug-2012 15:32:42
95วันวิทยาศาสตร์ ปี55งานประชาสัมพันธ์17-Aug-2012 15:28:48
94ชนะเลิศการประกวดเทียนจำนำพรรษาประเภทสวยงามงานประชาสัมพันธ์8-Aug-2012 14:55:47
93โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ม.1งานประชาสัมพันธ์8-Aug-2012 14:46:27
92โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ม.2งานประชาสัมพันธ์8-Aug-2012 14:44:46
91โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ม.3งานประชาสัมพันธ์8-Aug-2012 14:41:09
90โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ม.5งานประชาสัมพันธ์8-Aug-2012 14:33:39
89เทควันโด ส.น. สู่ระดับประเทศงานประชาสัมพันธ์6-Aug-2012 09:42:08
88อบรมนักเรียนม.6 เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพก่อนเข้าสู่สถาบันอุดมศึกษางานประชาสัมพันธ์1-Aug-2012 16:45:37
87อบรม สส.สน.โรงเรียนสตรีนครสวรรค์งานประชาสัมพันธ์1-Aug-2012 16:43:00
86อบรมพัฒนาชีวิตด้วยแนวคิดเชิงบวกงานประชาสัมพันธ์1-Aug-2012 10:57:41
85ร่วมพิธีถวายราชสดุดีงานประชาสัมพันธ์27-Jul-2012 13:14:45
84ไหว้ครู ครอบครู นาฎศิลป์งานประชาสัมพันธ์24-Jul-2012 15:16:16
83ประมวลภาพการจัดประชุมและนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา23-Jul-2012 20:46:25
82กีฬาภายใน "อัจฉราลัยเกมส์ 55"งานประชาสัมพันธ์16-Jul-2012 14:07:41
81ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 / 2555 งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา16-Jul-2012 13:29:24
8011 กรกฎาคม วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา16-Jul-2012 12:09:10
76กิจกรรมวันไหว้ครูงานประชาสัมพันธ์25-Jun-2012 10:00:34
75ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา20-Jun-2012 10:49:34
74นักเรียนส.น.ร่วมเดินรณรงค์วันผู้บริจาคโลหิตงานประชาสัมพันธ์15-Jun-2012 14:36:44
73สอบชิงทุนการศึกษาประเทศฝรั่งเศสงานประชาสัมพันธ์15-Jun-2012 14:14:31
72ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า มหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการงานประชาสัมพันธ์29-May-2012 14:50:09
     

:: รวม 566 รายการ จากทั้งหมด 19 หน้า :: << ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 หน้าต่อไป >>
 

พัฒนาระบบนี้โดย นายธนัชชา โพธิกุล
งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
พัฒนาเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554