โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ เป็นผู้นำทางวิชาการ มุ่งมั่นพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทั้งสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม ดำรงความเป็นไทยในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข
 
"งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗"
โพสโดย งานประชาสัมพันธ์  เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 60 เวลา 14:46:26 น. IP: 202.129.36.211
ท่านรองฯสมกมล วรรณทอง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ สนามแข่งขันโรงเรียนนครวรรค์ ซึ่งงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนี้จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีการศึกษา เพื่อเป็นเวทีให้ครูและนักเรียนได้แสดงความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และยังช่วยเป็นเกราะป้องกันนักเรียนให้ห่างไกลยาเสพติดอีกด้วย นอกจากนี้คณะผู้บริหารยังได้เยี่ยมชมกิจกรรมการแข่งขัน พร้อมทั้งให้กำลังใจครูและนักเรียนแต่ละสนามการแข่งขันให้ทำการแข่งขันอย่างเต็มความสามารถสมกับความตั้งใจในตลอดระยะเวลาที่ได้ทำการฝึกซ้อมกันมา
 
 
 
จบข่าว
 
พัฒนาระบบโดย นายธนัชชา โพธิกุล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป.กจ.4
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ต.ปากน้ำโพ  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์  60000
โทร. 0-5622-1207  แฟกซ์  0-5622-1207   ต่อ 201
Satri Nakhon Sawan School © 2011-2014. All rights reserved. Best view with 1024*768 screen display resolution