โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ เป็นผู้นำทางวิชาการ มุ่งมั่นพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทั้งสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม ดำรงความเป็นไทยในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข
 
ประชาสัมพันธกิจกรรมเดินการกุศลเพื่อพัฒนาการศึกษา โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
โพสโดย งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 60 เวลา 08:26:49 น. IP: 159.192.235.109
ประชาสัมพันธกิจกรรมเดินการกุศลเพื่อพัฒนาการศึกษา โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
ประชาสัมพันธกิจกรรมเดินการกุศลเพื่อพัฒนาการศึกษา โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
จัดในวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560
 
Download File : 1484875609.pdf
 
 
จบข่าว
 
พัฒนาระบบโดย นายธนัชชา โพธิกุล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป.กจ.4
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ต.ปากน้ำโพ  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์  60000
โทร. 0-5622-1207  แฟกซ์  0-5622-1207   ต่อ 201
Satri Nakhon Sawan School © 2011-2014. All rights reserved. Best view with 1024*768 screen display resolution