โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ เป็นผู้นำทางวิชาการ มุ่งมั่นพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทั้งสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม ดำรงความเป็นไทยในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข
 
นักเรียนภาษาฝรั่งเศสทำคะแนนสอบภาษาฝรั่งเศสได้ที่หนึ่งของภาคเหนือตอนล่าง
โพสโดย งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 61 เวลา 10:43:24 น. IP: 110.77.189.73
นักเรียนภาษาฝรั่งเศสทำคะแนนสอบภาษาฝรั่งเศสได้ที่หนึ่งของภาคเหนือตอนล่าง
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคมที่ผ่านมา ครูชัยวัฒน์ หอวรรณภากร และครูจิตพิสุทธิ์ แก้วละเอียด ได้นำนักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาฝรั่งเศสที่สอบผ่านการสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศสตามกรอบมาตรฐานของสภายุโรป (DELF Scolaire A1 et A2) จำนวน 14 คน เข้าร่วมพิธ๊รับวุฒิบัตรจาก Madame Caroline SCHMITT ผู้ช่วยทูตด้านความร่วมมือทางภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ณ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสภาคเหนือตอนล่าง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก
ครูชัยวัฒน์ หอวรรณภากร เป็นตัวแทนโรงเรียนขึ้นรับประกาศนียบัตรในฐานะที่โรงเรียนสตรีนครสวรรค์สนับสนุนการสอบ DELF Scolaire ส่งครูผู้เชี่ยวชาญมาร่วมการสอบ และส่งนักเรียนร่วมการสอบมาอย่างสม่ำเสมอมาเป็นระยะเวลา 10 ปีต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ได้มีการประกาศรายชื่อนักเรียนที่ทำคะแนนสอบภาษาฝรั่งเศสแต่ละระดับสูงที่สุดของภาคเหนือตอนล่าง ดังนี้
ระดับ A1 ได้แก่ นางสาวฉัตรชนก จารุพันธ์จรัสศรี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ได้คะแนน 94/100
ระดับ A2 ได้แก่ นายบุญเกื้อหนุน เป้าทอง โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ได้คะแนน 89.5/100
 
 
 
จบข่าว
 
พัฒนาระบบโดย นายธนัชชา โพธิกุล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป.กจ.4
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ต.ปากน้ำโพ  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์  60000
โทร. 0-5622-1207  แฟกซ์  0-5622-1207   ต่อ 201
Satri Nakhon Sawan School © 2011-2014. All rights reserved. Best view with 1024*768 screen display resolution