สตรีนครสวรรค์ 1 ใน 100 โรงเรียนคุณภาพสากล : To make Satri Nakhonsawan one of top one hundred universal quality schools in Thailand.

ID
TITLE
Post By
Date
874ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษางานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษ18-Sep-2021 15:02:02
873ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการห้องเรียนพิเศษ EPงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษ22-Jul-2021 12:16:05
872ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการห้องเรียนพิเศษ EPงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษ19-Jul-2021 10:28:19
871รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการห้องเรียนพิเศษ EPงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษ7-Jul-2021 16:44:24
870ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรงงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษ27-May-2021 15:33:24
869ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรงงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษ21-May-2021 10:59:12
868ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาภาษาฝรั่งเศสงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษ14-May-2021 09:37:32
867รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาภาษาญี่ปุ่นงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษ13-May-2021 11:36:33
866รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรงงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษ12-May-2021 09:25:43
865ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาภาษาฝรั่งเศสและภาษาญี่ปุ่นงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษ7-May-2021 15:01:29
864รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาภาษาฝรั่งเศส และภาษาญี่ปุ่นงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษ28-Apr-2021 10:05:08
863ครูและบุคลากรทุกท่านทราบเรื่องการอบรม digital literacy สพม.นว. แจ้ง 3 เมษายน64งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษ5-Apr-2021 00:33:27
861พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวการชาดไทย (๙๙ ปี ยุวกาชาดไทย)งานประชาสัมพันธ์19-Mar-2021 18:03:17
860คนดีศรีอัจฉราลัย ปีการศึกษา 2563งานประชาสัมพันธ์19-Mar-2021 17:40:58
859มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่อบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนงานประชาสัมพันธ์19-Mar-2021 17:37:41
858การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา รอบ 6 เดือน ครั้งที่ 1งานประชาสัมพันธ์19-Mar-2021 17:29:04
857โรงเรียนหนองฉางวิทยาศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC)งานประชาสัมพันธ์19-Mar-2021 17:16:01
856การจัดการทดสอบ O-NET ชั้น ม.6 ประจำปีการศึกษา 2563งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษ13-Mar-2021 14:09:50
855ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง กลุ่มบริหารทั่วไปงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษ11-Mar-2021 12:59:02
854ต้อนรับคณะครูศึกษาดูงานจากโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม จังหวัดนครสวรรค์งานประชาสัมพันธ์9-Mar-2021 16:45:50
853ต้อนรับ นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 18งานประชาสัมพันธ์2-Mar-2021 14:53:19
852มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้นำไปใช้ประโยชน์งานประชาสัมพันธ์23-Feb-2021 14:21:14
851กิจกรรมนักเรียนแผนการเรียนศิลป์ภาษาฝรั่งเศส ปีการศึกษา 2563กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ21-Feb-2021 09:27:21
850งานเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพ ๒๕๖๔งานประชาสัมพันธ์15-Feb-2021 16:24:46
849รหัสเข้าชั้นเรียน วิชา ดนตรี พื้นฐาน-เพิ่มเติม ครูผู้สอน นายชญาณัฏฐ์ รอดสัดถางานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษ11-Jan-2021 09:11:14
848รหัสเข้าชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ครูผู้สอน นายไพศาล กันทะษางานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษ5-Jan-2021 22:11:26
847เชิญชวนนักเรียนแฟนพันธ์แท้กาตูนอนิเมะ ประกวดวาดภาพงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษ4-Jan-2021 09:24:41
846ประกาศผลการแข่งขันร้องเพลงภาษาฝรั่งเศส เนื่องในโอกาสงานสัปดาห์ภาษาฝรั่งเศสและวันคริสต์มาสกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ25-Dec-2020 17:12:58
845The announcement of SPEECH COMPETITION กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ25-Dec-2020 11:42:18
844ประกาศผลการแข่งขันนำเสนอจดหมายถึงซานตาครอสเป็นภาษาฝรั่งเศสกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ24-Dec-2020 17:06:36
     

:: รวม 684 รายการ จากทั้งหมด 23 หน้า :: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 หน้าต่อไป >>
 

พัฒนาระบบนี้โดย นายธนัชชา โพธิกุล
งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
พัฒนาเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554