สตรีนครสวรรค์ 1 ใน 100 โรงเรียนคุณภาพสากล : To make Satri Nakhonsawan one of top one hundred universal quality schools in Thailand.

ID
TITLE
Post By
Date
764รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำห้องกิจกรรมนักเรียนสำนักงานบุคคล20-Jun-2018 10:11:18
763ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าที่ประจำสำนักงาน กลุ่มบริหารงบประมาณสำนักงานบุคคล15-Jun-2018 14:05:05
762ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน กลุ่มบริหารงบประมาณสำนักงานบุคคล11-Jun-2018 16:07:49
761นักเรียนภาษาฝรั่งเศสรับวุฒิบัตร DELFงานประชาสัมพันธ์4-Jun-2018 08:03:26
760รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง กลุ่มบริหารงานงบประมาณสำนักงานบุคคล1-Jun-2018 16:13:56
759คู่มือการใช้งานโปรแกรม Scan tool 3สำนักงานกิจการพิเศษ22-May-2018 14:53:42
758รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาดห้องสุขางานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา18-May-2018 16:59:48
757ประกาศผลคัดเลือก ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาคอมพิวเตอร์งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา18-May-2018 16:57:51
756คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประชำปีการศึกษา 2561สำนักงานบุคคล16-May-2018 08:18:57
755ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาคอมพิวเตอร์งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา15-May-2018 17:25:46
754ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอนวิชาคอมพิวเตอร์สำนักงานบุคคล7-May-2018 17:39:49
753ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการสำนักงานบุคคล4-May-2018 17:07:44
752ประกาศ เรื่องการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561สำนักงานบุคคล2-May-2018 13:40:06
751คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประชำปีการศึกษา 2561สำนักงานบุคคล2-May-2018 09:18:48
750ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา30-Apr-2018 16:20:13
749ผลประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนช้น ม.1 เข้าเรียนในระดับชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2561งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา25-Apr-2018 14:56:23
748ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการสำนักงานบุคคล23-Apr-2018 08:13:50
747ประกาศ ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา10-Apr-2018 11:53:10
746ประกาศโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561 ประเภทห้องเรียนปกติงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา1-Apr-2018 09:54:42
745รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดศักยภาพเพื่อจัดเข้าห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ประเภท ม.3 เดิมงานประชาสัมพันธ์30-Mar-2018 09:17:52
744ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ประเภทห้องเรียนปกติงานประชาสัมพันธ์29-Mar-2018 12:08:17
743ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ปีการศึกษา 2561 ประเภทห้องเรียนปกติงานประชาสัมพันธ์29-Mar-2018 12:07:49
742ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นม.4 เพิ่มเติม ห้องเรียนพิเศษ EP ปีการศึกษา 2561งานประชาสัมพันธ์21-Mar-2018 17:09:18
741ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นม.1 เพิ่มเติม ห้องเรียนพิเศษ EP ปีการศึกษา 2561งานประชาสัมพันธ์21-Mar-2018 17:08:45
740ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพิ่มเติม ประเภทห้องเรียนพิเศษ EPงานประชาสัมพันธ์20-Mar-2018 17:33:52
739ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพิ่มเติม ประเภทห้องเรียนพิเศษ EPงานประชาสัมพันธ์20-Mar-2018 17:32:33
738ประกาศรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ EP เพิ่มเติม ปีการศึกษา 2561งานประชาสัมพันธ์18-Mar-2018 15:58:44
737ประกาศรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษ EP เพิ่มเติม ปีการศึกษา 2561งานประชาสัมพันธ์18-Mar-2018 15:57:36
736ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นม.1 (รอบที่2) ห้องเรียนพิเศษ EP ปีการศึกษา 2561งานประชาสัมพันธ์16-Mar-2018 08:42:53
735ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบ 2) ประเภทห้องเรียนพิเศษ EP ปีการศึกษา 2561งานประชาสัมพันธ์14-Mar-2018 17:26:27
     

:: รวม 582 รายการ จากทั้งหมด 20 หน้า :: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 หน้าต่อไป >>
 

พัฒนาระบบนี้โดย นายธนัชชา โพธิกุล
งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
พัฒนาเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554