สตรีนครสวรรค์ 1 ใน 100 โรงเรียนคุณภาพสากล : To make Satri Nakhonsawan one of top one hundred universal quality schools in Thailand.

ID
TITLE
Post By
Date
822ประกาศจากศูนย์ HCEC โรงเรียนสตรีนครสวรรค์งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา22-Aug-2020 01:39:51
820สัปดาห์วิทยาศาตร์ ประจำปี 2563งานประชาสัมพันธ์11-Aug-2020 14:19:13
819ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษ EP งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา31-Jul-2020 10:25:49
818ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษ EP (English Program)งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา29-Jul-2020 17:39:48
816ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษ EP (English Program)งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา17-Jul-2020 16:16:23
815ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการและเจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาล กลุ่มบริหารทั่วไปงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา30-Jun-2020 14:04:29
814ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ AFSงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา22-Jun-2020 09:46:09
813รายชื่อผู้มัสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้าง 2563งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา19-Jun-2020 08:20:44
812รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรางานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา8-Jun-2020 14:21:44
811แจ้งผู้ปกครองนักเรียน เรื่อง การจัดทำประกันอุบัติเหตุนักเรียน ปีการศึกษา 2563งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา5-May-2020 14:11:31
810ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ห้องเรียนพิเศษ EP รอบ2งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา3-May-2020 00:29:40
809ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 ห้องเรียนพิเศษ EP รอบ2งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา3-May-2020 00:28:49
807ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา18-Mar-2020 14:14:54
806การรับนักเรียน ม.1 ม.4 โครงงการ EP รอบ 2งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา16-Mar-2020 19:40:50
805แจ้งประกาศโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา6-Mar-2020 16:37:08
804ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อม.4-ประเภทม.3 เดิมงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา26-Feb-2020 09:26:55
803การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภท ม.3 เดิม)ปีการศึกษา 2563งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา22-Jan-2020 09:47:07
802ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา13-Nov-2019 11:49:01
801ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนสำนักงานบุคคล8-Nov-2019 14:48:57
800รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนสำนักงานบุคคล31-Oct-2019 16:12:53
799ประกาศเรื่อง การปิดการเรียนการสอนวันที่ ๓๑ ตุลาคม - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒สำนักงานบุคคล29-Oct-2019 08:32:45
798ประกาศ เรื่อง การปิดภาคเรียน ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒สำนักงานบุคคล23-Sep-2019 10:11:08
797ประกาศเรื่อง การปิดการเรียนการสอนวันที่ 20 กันยายน 2562สำนักงานบุคคล9-Sep-2019 09:10:32
796ประกาศเรื่อง การเปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจำปี 2562สำนักงานบุคคล8-Jul-2019 14:18:32
795ประกาศผลการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการสำนักงานบุคคล31-May-2019 16:27:27
794ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการสำนักงานบุคคล28-May-2019 16:12:31
793ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง (คนงานภาคสนาม)สำนักงานบุคคล23-May-2019 17:12:44
792หนังสือขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562สำนักงานบุคคล23-May-2019 11:34:14
791รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิชาการสำนักงานบุคคล20-May-2019 09:10:50
790รายชื่อกิจกรรมชมุนุมวิชาการ ปีการศึกษา 2562งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา16-May-2019 12:59:37
     

:: รวม 636 รายการ จากทั้งหมด 22 หน้า :: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 หน้าต่อไป >>
 

พัฒนาระบบนี้โดย นายธนัชชา โพธิกุล
งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
พัฒนาเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554