สตรีนครสวรรค์ 1 ใน 100 โรงเรียนคุณภาพสากล : To make Satri Nakhonsawan one of top one hundred universal quality schools in Thailand.

ID
TITLE
Post By
Date
807ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา18-Mar-2020 14:14:54
806การรับนักเรียน ม.1 ม.4 โครงงการ EP รอบ 2งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา16-Mar-2020 19:40:50
805แจ้งประกาศโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา6-Mar-2020 16:37:08
804ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อม.4-ประเภทม.3 เดิมงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา26-Feb-2020 09:26:55
803การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภท ม.3 เดิม)ปีการศึกษา 2563งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา22-Jan-2020 09:47:07
802ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา13-Nov-2019 11:49:01
801ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนสำนักงานบุคคล8-Nov-2019 14:48:57
800รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนสำนักงานบุคคล31-Oct-2019 16:12:53
799ประกาศเรื่อง การปิดการเรียนการสอนวันที่ ๓๑ ตุลาคม - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒สำนักงานบุคคล29-Oct-2019 08:32:45
798ประกาศ เรื่อง การปิดภาคเรียน ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒สำนักงานบุคคล23-Sep-2019 10:11:08
797ประกาศเรื่อง การปิดการเรียนการสอนวันที่ 20 กันยายน 2562สำนักงานบุคคล9-Sep-2019 09:10:32
796ประกาศเรื่อง การเปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจำปี 2562สำนักงานบุคคล8-Jul-2019 14:18:32
795ประกาศผลการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการสำนักงานบุคคล31-May-2019 16:27:27
794ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการสำนักงานบุคคล28-May-2019 16:12:31
793ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง (คนงานภาคสนาม)สำนักงานบุคคล23-May-2019 17:12:44
792หนังสือขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562สำนักงานบุคคล23-May-2019 11:34:14
791รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิชาการสำนักงานบุคคล20-May-2019 09:10:50
790รายชื่อกิจกรรมชมุนุมวิชาการ ปีการศึกษา 2562งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา16-May-2019 12:59:37
789รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรงสำนักงานบุคคล15-May-2019 16:34:43
788ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 (รอบ2) โครงการห้องเรียนพิเศษ EPงานประชาสัมพันธ์18-Mar-2019 17:48:34
787ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 (รอบ2) โครงการห้องเรียนพิเศษ EPงานประชาสัมพันธ์17-Mar-2019 08:03:26
786ประกาศรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ EP (รอบ 2)งานประชาสัมพันธ์14-Mar-2019 16:47:48
785ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (ห้องเรียนพิเศษวิทย์)งานประชาสัมพันธ์4-Mar-2019 15:48:18
784ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (ห้องเรียน EP)งานประชาสัมพันธ์4-Mar-2019 15:39:18
782ประกาศปิดการเรียน วันศุกร์ที่ 8 กพ 2562งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา4-Feb-2019 15:08:06
781โรงเรียนสตรีนครสวรรค์เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมประจำปี 2018 จัดโดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา15-Nov-2018 13:45:56
780ประกาศผลการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน กลุ่มบริหารทั่วไปงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา15-Nov-2018 08:53:28
779ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2561งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา13-Nov-2018 22:13:14
778ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาดงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา9-Nov-2018 16:37:44
777รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไปงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา7-Nov-2018 08:20:38
     

:: รวม 624 รายการ จากทั้งหมด 21 หน้า :: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 หน้าต่อไป >>
 

พัฒนาระบบนี้โดย นายธนัชชา โพธิกุล
งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
พัฒนาเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554