สตรีนครสวรรค์ 1 ใน 100 โรงเรียนคุณภาพสากล : To make Satri Nakhonsawan one of top one hundred universal quality schools in Thailand.

ID
TITLE
Post By
Date
926ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานเอกสารสิ่งพิมพ์งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษ23-Aug-2023 11:25:43
925ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานเอกสารสิ่งพิมพ์งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษ16-Aug-2023 16:53:54
924แจ้งประกาศปิดเรียนกรณีพิเศษงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษ11-Aug-2023 08:23:56
922ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานเอกสารสิ่งพิมพ์งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษ26-Jul-2023 14:45:47
921ประกาศโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ แจ้งการเรียนการสอนออนไลน์ งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษ18-Jul-2023 11:04:47
920ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการห้องเรียนพิเศษ EPงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษ29-May-2023 09:04:43
919รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการห้องเรียนพิเศษ EPงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษ23-May-2023 16:00:30
918ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษ11-May-2023 11:46:48
917ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาลงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษ11-May-2023 11:46:31
916ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการห้องเรียนพิเศษ EPงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษ8-May-2023 14:11:57
915ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษ3-May-2023 12:03:10
914ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาลงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษ3-May-2023 12:02:13
913การประมูลราคาการจำหน่ายอาหารในโรงอาหารงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษ21-Apr-2023 22:32:05
912การเปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2566งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษ4-Apr-2023 14:07:16
911ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาลงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษ4-Apr-2023 10:16:05
910ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษ4-Apr-2023 10:15:51
909ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษ30-Mar-2023 08:40:41
908ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรงงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษ29-Mar-2023 09:52:27
907ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษ27-Mar-2023 10:15:15
906ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรงงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษ24-Mar-2023 14:22:46
905ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาภาษาญี่ปุ่นงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษ13-Mar-2023 09:58:04
904ความรู้สึกของนักเรียนแลกเปลี่ยนในประเทศ Italyงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษ3-Nov-2022 21:33:59
903นักเรียนกำลังเดินทางไปแลกเปลี่ยนด้านที่ศึกษาที่ประเทศอิตาลีงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษ28-Oct-2022 08:37:27
902ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ English Programงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษ26-Oct-2022 15:21:07
901ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (English Program)งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษ21-Oct-2022 10:40:36
900รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (English Program)งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษ3-Oct-2022 14:27:09
899ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการห้องเรียนพิเศษ EPงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษ29-Sep-2022 09:13:36
898ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการห้องเรียนพิเศษ EPงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษ26-Sep-2022 12:24:26
897หลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กดีเด่น ในวันเด็กแห่งชาติงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษ9-Jun-2022 11:45:47
896ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรงงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษ12-May-2022 10:01:37
     

:: รวม 728 รายการ จากทั้งหมด 25 หน้า :: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 หน้าต่อไป >>
 

พัฒนาระบบนี้โดย นายธนัชชา โพธิกุล
งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
พัฒนาเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554