สตรีนครสวรรค์ 1 ใน 100 โรงเรียนคุณภาพสากล : To make Satri Nakhonsawan one of top one hundred universal quality schools in Thailand.

ID
TITLE
Post By
Date
722ประกาศ เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนวันจันทร์ที๋ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑สำนักงานบุคคล14-Feb-2018 14:52:15
721ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสำนักงานบุคคล31-Jan-2018 17:26:29
720ประกาศโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๓๑๘/๕๕ กสำนักงานงบประมาณ31-Jan-2018 11:06:11
719ประกาศรายชื่อผู้มีสิทะิ์สอบ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสำนักงานบุคคล30-Jan-2018 16:05:29
718รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสำนักงานบุคคล19-Jan-2018 16:54:27
717รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา11-Jan-2018 08:08:29
716เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม มารดาของคุณครูจุฑามาศ ละม้ายแขงานประชาสัมพันธ์5-Jan-2018 17:36:11
715ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุดสำนักงานบุคคล30-Dec-2017 21:34:00
714ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด (แก้ไข)สำนักงานบุคคล26-Dec-2017 11:20:59
713ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุดสำนักงานบุคคล26-Dec-2017 10:00:24
712วันวานสายสัมพันธ์สามัญศึกษานครสวรรค์ ครั้งที่ ๓งานประชาสัมพันธ์25-Dec-2017 08:15:25
711รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุดสำนักงานบุคคล18-Dec-2017 11:11:46
710รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุดสำนักงานบุคคล17-Dec-2017 11:49:03
709คำสั่งแต่งตั้งข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา15-Dec-2017 15:05:55
708คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจเวรกลางคืนของข้าราชครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา15-Dec-2017 15:05:28
707คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจเวรวันหยุดราชการของข้าราชการครู งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา15-Dec-2017 15:04:40
706"งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗"งานประชาสัมพันธ์6-Dec-2017 14:46:26
704ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560สำนักงานกิจการพิเศษ17-Nov-2017 15:40:48
703ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไปสำนักงานบุคคล14-Nov-2017 16:59:51
702ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไปสำนักงานบุคคล10-Nov-2017 14:15:32
701ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)สำนักงานงบประมาณ3-Nov-2017 11:33:09
700ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาสังคมศึกษา และครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาภาษาอังกฤษสำนักงานกิจการพิเศษ2-Nov-2017 09:47:40
699ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไปงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา1-Nov-2017 08:39:15
698ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนวิชาสังคมศึกษา และครูอัตราจ้าง สอนวิชาภาษาอังกฤษสำนักงานกิจการพิเศษ30-Oct-2017 16:49:40
697กำหนดการพิธีถวายดอกไม้จันทร์งานประชาสัมพันธ์20-Oct-2017 14:23:04
695ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560สำนักงานบุคคล17-Oct-2017 14:48:50
694ประกาศรับสมัคร ครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง วิชาสังคมศึกษา และ ครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา17-Oct-2017 10:40:49
693การแข่งขัน "NJ Spelling Bee 2017" ระดับเขตภาคเหนืองานประชาสัมพันธ์5-Sep-2017 11:56:58
692ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา11-Jul-2017 09:05:39
691ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา4-Jul-2017 16:29:37
     

:: รวม 542 รายการ จากทั้งหมด 19 หน้า :: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 หน้าต่อไป >>
 

พัฒนาระบบนี้โดย นายธนัชชา โพธิกุล
งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
พัฒนาเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554