สตรีนครสวรรค์ 1 ใน 100 โรงเรียนคุณภาพสากล : To make Satri Nakhonsawan one of top one hundred universal quality schools in Thailand.

ID
TITLE
Post By
Date
904ความรู้สึกของนักเรียนแลกเปลี่ยนในประเทศ Italyงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษ3-Nov-2022 21:33:59
903นักเรียนกำลังเดินทางไปแลกเปลี่ยนด้านที่ศึกษาที่ประเทศอิตาลีงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษ28-Oct-2022 08:37:27
902ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ English Programงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษ26-Oct-2022 15:21:07
901ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (English Program)งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษ21-Oct-2022 10:40:36
900รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (English Program)งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษ3-Oct-2022 14:27:09
899ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการห้องเรียนพิเศษ EPงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษ29-Sep-2022 09:13:36
898ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการห้องเรียนพิเศษ EPงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษ26-Sep-2022 12:24:26
897หลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กดีเด่น ในวันเด็กแห่งชาติงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษ9-Jun-2022 11:45:47
896ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรงงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษ12-May-2022 10:01:37
895ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรงงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษ9-May-2022 10:21:53
894ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรงงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษ22-Apr-2022 14:53:10
893ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษ30-Mar-2022 08:20:37
891ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษ28-Mar-2022 09:06:05
890ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษ21-Mar-2022 10:57:29
889ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรงงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษ14-Jan-2022 15:28:25
888ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรงงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษ7-Jan-2022 14:18:27
887ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรงงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษ24-Dec-2021 12:33:36
886ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ (เจ้าหน้าที่สื่อสิ่งพิมพ์)งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษ24-Dec-2021 12:33:10
885ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ(เจ้าหน้าที่สื่อสิ่งพิมพ์)งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษ17-Dec-2021 15:13:31
883ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ (เจ้าหน้าที่สื่อสิ่งพิมพ์)งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษ1-Dec-2021 08:05:56
880นักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัล Popular vote จากผู้เข้าแข่งขัน 137 ทีม จาก 60 โรงเรียนทั่วประเทศ จากการแข่งขันภาษาจีนงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษ11-Nov-2021 20:36:18
876ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษางานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษ8-Oct-2021 10:24:04
875ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษางานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษ4-Oct-2021 15:47:15
874ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษางานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษ18-Sep-2021 15:02:02
873ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการห้องเรียนพิเศษ EPงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษ22-Jul-2021 12:16:05
872ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการห้องเรียนพิเศษ EPงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษ19-Jul-2021 10:28:19
871รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการห้องเรียนพิเศษ EPงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษ7-Jul-2021 16:44:24
870ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรงงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษ27-May-2021 15:33:24
869ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรงงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษ21-May-2021 10:59:12
868ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาภาษาฝรั่งเศสงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษ14-May-2021 09:37:32
     

:: รวม 707 รายการ จากทั้งหมด 24 หน้า :: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 หน้าต่อไป >>
 

พัฒนาระบบนี้โดย นายธนัชชา โพธิกุล
งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
พัฒนาเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554