สตรีนครสวรรค์ สรรค์สร้างคนดี มีวิชาความรู้ ก้าวสู่สากล บนความพอเพียง

ID
TITLE
Post By
Date
964ร่วมพิธีส่ง-มอบธงตราสัญลักษณ์ "โครงการเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ "สำนักงานทั่วไป 21-Jun-2024 10:24:47
963ผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย Thai Science Camp ครั้งที่ 16สำนักงานทั่วไป 21-Jun-2024 09:56:02
962การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 23สำนักงานทั่วไป 21-Jun-2024 09:51:39
960การแข่งขัน V-Square ROV E-sport 2024 รุ่นมัธยมศึกษาสำนักงานทั่วไป 21-Jun-2024 09:49:33
959แข่งขันหุ่นยนด์ชิงถ้วยพระราช ฯสำนักงานทั่วไป 21-Jun-2024 09:47:40
957กิจกรรมการแข่งขัน การประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนสำนักงานทั่วไป 21-Jun-2024 09:28:36
956กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลสำนักงานทั่วไป 21-Jun-2024 09:20:07
955อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษาการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานทั่วไป 21-Jun-2024 09:10:40
954อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณลักษณะนักเรียนผู้นำสำนักงานทั่วไป 21-Jun-2024 09:05:07
951ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษ18-Jun-2024 11:19:14
950รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรงงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษ9-May-2024 12:15:52
949ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรงงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษ7-May-2024 13:10:41
948รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานปกครองและดูแลช่วยเหลือนักเรียนงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษ3-May-2024 09:45:23
947รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอนวิชาภาษาไทยงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษ3-May-2024 09:43:57
946ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานปกครองและดูแลช่วยเหลือนักเรียนงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษ29-Apr-2024 14:15:21
945ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอนวิชาภาษาไทยงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษ29-Apr-2024 14:14:10
944ประกาศ เรื่องการประมูลราคาการจำหน่ายอาหารโรงอาหารโรงเรียนสตรีนครสวรรค์สำนักงานทั่วไป 19-Apr-2024 14:06:38
942ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง ครั้งที่ 2งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษ2-Apr-2024 10:17:41
941ประกาศ การเปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนสตรีนครสวรรค์สำนักงานทั่วไป 19-Mar-2024 14:56:51
940ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานปกครองและดูแลช่วยเหลือนักเรียนงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษ18-Mar-2024 09:13:13
939ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอนวิชาภาษาไทยงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษ14-Mar-2024 09:46:27
937ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอนวิชาคอมพิวเตอร์งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษ19-Jan-2024 11:44:31
936ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างสอนวิชาคอมพิวเตอร์งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษ15-Jan-2024 13:45:53
935ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้างสอนวิชาคอมพิวเตอร์งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษ27-Dec-2023 14:36:26
934ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัยงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษ27-Dec-2023 12:05:23
932ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัยงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษ25-Dec-2023 11:44:15
930ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัยงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษ4-Dec-2023 15:41:39
929ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไปกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย27-Oct-2023 08:56:04
928ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไปงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษ24-Oct-2023 11:42:21
927ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไปสำนักงานงบประมาณ26-Sep-2023 09:09:30
     

:: รวม 757 รายการ จากทั้งหมด 26 หน้า :: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 หน้าต่อไป >>
 

พัฒนาระบบนี้โดย
งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
พัฒนาเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554