สตรีนครสวรรค์ สรรค์สร้างคนดี มีวิชาความรู้ ก้าวสู่สากล บนความพอเพียง
:: สตรีนครสวรรค์ ::
:: กลุ่มสาระการเรียนรู้ ::

 
 
 
 

 

 

 

คำสั่งโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คำสั่งโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คำสั่งโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คำสั่งโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คำสั่งโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คำสั่งโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คำสั่งโรงเรียนสตรีนครสวรรค์

  • ข่าวประกาศ
  • คนเก่งศรีอัจฉราลัย

คำสั่งโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติ 
2. คำสั่งกลุ่มบริหารทั่วไป 
3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการการยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 
4. คำสั่งกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 2.2561 
5. ทอดสอบ1 
6. การขยายเวลาส่งผลงานประกวดหนังสั้น 
7. รายงานการประเมินผลการจัดกิจกรรม 
8. แต่งตั้งตรวจเวรวันหยุด 
9. คำสั่งเวรชาย 
10. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีแสดงมุทิตาจิต "รดน้ำดำหัว ประเพณีสงกรานต์ ปี 2561" 

ต้อนรับ นายชาญชัย ชนิดสะ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์

พิธีวางพวงมาลา ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

การนำเสนอผลงานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 นักเรียนชั้น ม.6/1 ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (SMTE program) โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 รับฟังการชี้แจงรายละเอียดวิธีการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563

คำสั่งโรงเรียนสตรีนครสวรรค์

คำสั่งโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
:: กลุ่มงาน::
:: เว็บที่เกี่ยวข้อง ::

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 16-10-2020 17:58:51
312 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์  60000
โทร. 0-5622-1207  แฟกซ์  0-5622-1207   ต่อ 201 E-mail : sns_6099@hotmail.com
Satri Nakhon Sawan School © 2012 . All rights reserved . Best view with 1024*768 screen display resolution