สตรีนครสวรรค์ สรรค์สร้างคนดี มีวิชาความรู้ ก้าวสู่สากล บนความพอเพียง
:: สตรีนครสวรรค์ ::
:: กลุ่มสาระการเรียนรู้ ::

 

 

 

คำสั่งโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
 
 
 

  • ข่าวประกาศ
  • คนเก่งศรีอัจฉราลัย

คำสั่งโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการการยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 
2. คำสั่งกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 2.2561 
3. ทอดสอบ1 
4. การขยายเวลาส่งผลงานประกวดหนังสั้น 
5. รายงานการประเมินผลการจัดกิจกรรม 
6. แต่งตั้งตรวจเวรวันหยุด 
7. คำสั่งเวรชาย 
8. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีแสดงมุทิตาจิต "รดน้ำดำหัว ประเพณีสงกรานต์ ปี 2561" 
9. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีรับเจ้าพ่อเจ้าแม่ งานตรุษจีนปากน้ำโพ 2561 
10. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน 

พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษาและพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนันเพื่อป้องกันการติดพนันในเยาวชนและประชาชน

กิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่

บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน "อัจฉราลัยเกมส์" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

มอบวุฒิบัตร​ DELF​ A1 และ​ A2 ออกให้โดยกระทรวง​ศึกษา​ธิการ​

กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมจัดหางาน
กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมจัดหางาน
กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมจัดหางาน
กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมจัดหางาน
กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมจัดหางาน
กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมจัดหางาน
กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมจัดหางาน
กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมจัดหางาน
กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมจัดหางาน
สำนักงานผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคล
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มลริหารนโยบายและแผน
โปรแรกมจัดซื้อจัดจ้าง
ห้องเรียนพิเศษ
ผลงานของครู
โทรทัศน์ครู

 
 

 

 
 
 

 

 


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 8-07-2019 14:18:32
312 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์  60000
โทร. 0-5622-1207  แฟกซ์  0-5622-1207   ต่อ 201
Satri Nakhon Sawan School © 2012 . All rights reserved . Best view with 1024*768 screen display resolution