สตรีนครสวรรค์ สรรค์สร้างคนดี มีวิชาความรู้ ก้าวสู่สากล บนความพอเพียง
:: สตรีนครสวรรค์ ::
:: กลุ่มสาระการเรียนรู้ ::

 
 
 
 

 

 

 

คำสั่งโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คำสั่งโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คำสั่งโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คำสั่งโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คำสั่งโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คำสั่งโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คำสั่งโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
 

  • ข่าวประกาศ
  • คนเก่งศรีอัจฉราลัย

คำสั่งโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติ 
2. คำสั่งกลุ่มบริหารทั่วไป 
3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการการยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 
4. คำสั่งกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 2.2561 
5. ทอดสอบ1 
6. การขยายเวลาส่งผลงานประกวดหนังสั้น 
7. รายงานการประเมินผลการจัดกิจกรรม 
8. แต่งตั้งตรวจเวรวันหยุด 
9. คำสั่งเวรชาย 
10. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีแสดงมุทิตาจิต "รดน้ำดำหัว ประเพณีสงกรานต์ ปี 2561" 

ประกาศ​ผล​การประกวด​ร้องเพลง​ภาษา​ฝรั่งเศส​เนื่องในโอกาส​งานสัปดาห์​ภาษา​ฝรั่งเศส​

The announcement of SPEECH COMPETITION

การแข่งขันนำเสนอจดหมายถึงซานตาครอสเป็นภาษาฝรั่งเศส Le concours de rédation et présentation de la lettre au père Noël

ประกาศผลการสอบคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อสอบชิงทุนโครงการแลกเปลี่ยน Engenius International ปี 2564 - 2565

นักเรียนสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อชิงทุนโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม Engenius International

การแข่งขันตอบปัญหาภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส Fan de France 2020

คำสั่งโรงเรียนสตรีนครสวรรค์

คำสั่งโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
:: กลุ่มงาน::
:: เว็บที่เกี่ยวข้อง ::

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 11-01-2021 09:11:14
312 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์  60000
โทร. 0-5622-1207  แฟกซ์  0-5622-1207   ต่อ 201 E-mail : sns_6099@hotmail.com
Satri Nakhon Sawan School © 2012 . All rights reserved . Best view with 1024*768 screen display resolution