สตรีนครสวรรค์ สรรค์สร้างคนดี มีวิชาความรู้ ก้าวสู่สากล บนความพอเพียง
:: สตรีนครสวรรค์ ::
:: กลุ่มสาระการเรียนรู้ ::

 

 

 

 

คำสั่งโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คำสั่งโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คำสั่งโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คำสั่งโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คำสั่งโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
 

  • ข่าวประกาศ
  • คนเก่งศรีอัจฉราลัย


แสดงความยินดีกับนางสาวณัฐวดี ศาสตร์ศรี
• ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
• รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
• ประกาศเรื่อง การปิดการเรียนการสอนวันที่ ๓๑ ตุลาคม - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
• ประกาศ เรื่อง การปิดภาคเรียน ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ข่าวอื่น ๆ ที่ผ่านมา
คำสั่งโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการการยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 
2. คำสั่งกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 2.2561 
3. ทอดสอบ1 
4. การขยายเวลาส่งผลงานประกวดหนังสั้น 
5. รายงานการประเมินผลการจัดกิจกรรม 
6. แต่งตั้งตรวจเวรวันหยุด 
7. คำสั่งเวรชาย 
8. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีแสดงมุทิตาจิต "รดน้ำดำหัว ประเพณีสงกรานต์ ปี 2561" 
9. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีรับเจ้าพ่อเจ้าแม่ งานตรุษจีนปากน้ำโพ 2561 
10. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน 

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 13 - 16 สิงหาคม 2562

วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ภาพกิจกรรมยุวกาชาด บำเพ็ญประโยชน์และสวนสนามเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมลูกเสือจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์และสวนสนามเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

พิธีตักบาตรสามเณรใหม่ ในการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพระเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

:: กลุ่มงาน::
:: เว็บที่เกี่ยวข้อง ::

 
 

 

 
 
 

 

 


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 13-11-2019 11:49:01
312 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์  60000
โทร. 0-5622-1207  แฟกซ์  0-5622-1207   ต่อ 201
Satri Nakhon Sawan School © 2012 . All rights reserved . Best view with 1024*768 screen display resolution