สตรีนครสวรรค์ สรรค์สร้างคนดี มีวิชาความรู้ ก้าวสู่สากล บนความพอเพียง
:: สตรีนครสวรรค์ ::
:: กลุ่มสาระการเรียนรู้ ::

 
 
 
 

 

 

 

คำสั่งโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คำสั่งโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คำสั่งโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คำสั่งโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คำสั่งโรงเรียนสตรีนครสวรรค์

  • ข่าวประกาศ
  • คนเก่งศรีอัจฉราลัย

คำสั่งโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติ 
2. คำสั่งกลุ่มบริหารทั่วไป 
3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการการยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 
4. คำสั่งกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 2.2561 
5. ทอดสอบ1 
6. การขยายเวลาส่งผลงานประกวดหนังสั้น 
7. รายงานการประเมินผลการจัดกิจกรรม 
8. แต่งตั้งตรวจเวรวันหยุด 
9. คำสั่งเวรชาย 
10. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีแสดงมุทิตาจิต "รดน้ำดำหัว ประเพณีสงกรานต์ ปี 2561" 

พิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สดฯ เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์

ยินดีต้อนรับ ดร.ปัญญา หาแก้ว ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

ต้อนรับ นายชาญชัย ชนิดสะ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์

พิธีวางพวงมาลา ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

คำสั่งโรงเรียนสตรีนครสวรรค์

คำสั่งโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
:: กลุ่มงาน::
:: เว็บที่เกี่ยวข้อง ::

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14-11-2020 18:41:45
312 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์  60000
โทร. 0-5622-1207  แฟกซ์  0-5622-1207   ต่อ 201 E-mail : sns_6099@hotmail.com
Satri Nakhon Sawan School © 2012 . All rights reserved . Best view with 1024*768 screen display resolution