สตรีนครสวรรค์ สรรค์สร้างคนดี มีวิชาความรู้ ก้าวสู่สากล บนความพอเพียง
:: สตรีนครสวรรค์ ::

 

 

ประกาศค่าเป้าหมายโรงเรียน ปีการศึกษา 2567
รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR)
เอกสารการประเมินภายนอกกรอบสี่
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานการศึกษา
โครงหลักสูตรปี63_65
ผ.1รายละเอียดบุคลากรของสถานศึกษา
ผ.2ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา
ผ.3ประมวลภาพกิจกรรม
กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการ 63
มาตรฐานการปฏิบัติงาน รร.มัธยม2562
กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการ 64

แบบบันทึกการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

 

 

 

 

 

         
       
       
       
         
         
         
         
         
         
 

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
ต.ปากน้ำโพ  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์  60000
โทร. 0-5622-1207  แฟกซ์  0-5622-1207   ต่อ 201
Satri Nakhon Sawan School © 2012 . All rights reserved . Best view with 1024*768 screen display resolution