ระบบอัลบั้มรูปภาพ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
(The Albums photo of Satri Nakhonsawan School)

สตรีนครสวรรค์ 1 ใน 100 โรงเรียนคุณภาพสากล : To make Satri Nakhonsawan one of top one hundred universal quality schools in Thailand.
คลังรูปภาพ

ภาพถ่าย ๒๕๕๙ ท่านผอ.จุไรรัตน์ มณีรัตน์ และคณะกรรมการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนขามแก่นนคร

เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ "PTTEP English Quiz 2016"รอบคัดเลือก

ส่งมอบความสุขและขอพรปีใหม่

การแข่งขัน PTTEP English Quiz 2015 รอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขัน PTTEP English Quiz 2015 รอบรองชนะเลิศ

การแข่งขัน PTTEP English Quiz 2015 รอบคัดเลือก 64 ทีม

การแข่งขัน PTTEP English Quiz 2015 รอบคัดเลือก 64 ทีม

คนเก่งศิลป์ฝรั่งเศส

งานโลกวิชาการ 104 ปี สตรีนครสวรรค์

บรรพชาสามเณร ปี2558

พิธีถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 6

ต้อนรับรองคนใหม่สู่รั้วชาวฟ้า อัจฉราลัย

23 ตุลา วันปิยมหาราช

โครงการพบผู้ว่าฯหน้าเสาธง

Coaching & Mentoring

บันทึกเทปถวายพระพร

การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา

อบรมงานสวนพฤกษศาสตร์ ปี58

ประชุมผู้ปกครอง นักเรียนชั้นม.4

ประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นม.1

การอบรมพัฒนาครู การเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคต Change for Future

ประชุมครูครั้งที่ 3/2558

อบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นร.ชั้นม.4

อบรมพัมนาคุณธรรม จริยธรรม นร.ชั้นม.1

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2558 ประเภททั่วไป ประเภท ม.3 เดิม ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2558 1.นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 2.นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ 3.นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EP) ม.1,ม.4 และ สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.4

เหรียญทองศิลป์สสร้างสรรค์ระดับประเทศ

ฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 16 - 20 กุมภาพันธ์ 2558

Congratulation Student M.6

:: รวม 253 รายการ จากทั้งหมด 9 หน้า :: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 หน้าต่อไป >>
พัฒนาโดย นายธนัชชา โพธิกุล
งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
พัฒนาเมื่อวันที่ 15/11/2011