ระบบอัลบั้มรูปภาพ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
(The Albums photo of Satri Nakhonsawan School)

สตรีนครสวรรค์ 1 ใน 100 โรงเรียนคุณภาพสากล : To make Satri Nakhonsawan one of top one hundred universal quality schools in Thailand.
คลังรูปภาพ

กิจกรรมวิชาการ "เวทีศักยภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล"

ผลการแข่งขัน "NJ Spelling Bee 2017" ระดับเขตภาคเหนือโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 จากผู้เข้าแข่งขัน 445 คน เป็นจำนวนเงิน 5000 บาท และได้ไปแข่งขันในระดับประเทศต่อไป

"ลูกอัจฉราลัย น้อมใจวันทา บูชาครู" ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ บริเวณโดมร่มเย็น โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ เป็นพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

ท่านผอ.จุไรรัตน์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม“ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้ใจ น้อมถวายอาลัย องค์ภูมินทร์” ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

การประชุมกลุ่มปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กลุ่มจังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 3 - 4 มิถุนายน 2560 ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยีฯ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

ท่านผอ.จุไรรัตน์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ รับมอบรางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง โดยคณะกรรมการโครงการส่งเสริมคุณธรรมและวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับ มูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติซึ่งในปี ๒๕๕๙ มีโรงเรียนที่ไ

ท่านผอ.จุไรรัตน์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ และคณะผู้บริหาร มอบเงินช่วยเหลือ เสื้อผ้า ชุดนักเรียนจากบริษัทSCG และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จากผู้ปกครองนักเรียนโครงการห้องเรียนEP ให้แก่นักเรียนผู้ประสบอัคคีภัย

นักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

อบรมงานสวนพฤกษศาสตร์ ปี 59

ภาพถ่าย ๒๕๕๙ ท่านผอ.จุไรรัตน์ มณีรัตน์ และคณะกรรมการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนขามแก่นนคร

เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ "PTTEP English Quiz 2016"รอบคัดเลือก

ส่งมอบความสุขและขอพรปีใหม่

การแข่งขัน PTTEP English Quiz 2015 รอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขัน PTTEP English Quiz 2015 รอบรองชนะเลิศ

การแข่งขัน PTTEP English Quiz 2015 รอบคัดเลือก 64 ทีม

การแข่งขัน PTTEP English Quiz 2015 รอบคัดเลือก 64 ทีม

คนเก่งศิลป์ฝรั่งเศส

งานโลกวิชาการ 104 ปี สตรีนครสวรรค์

บรรพชาสามเณร ปี2558

พิธีถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 6

ต้อนรับรองคนใหม่สู่รั้วชาวฟ้า อัจฉราลัย

23 ตุลา วันปิยมหาราช

โครงการพบผู้ว่าฯหน้าเสาธง

Coaching & Mentoring

บันทึกเทปถวายพระพร

การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา

อบรมงานสวนพฤกษศาสตร์ ปี58

ประชุมผู้ปกครอง นักเรียนชั้นม.4

ประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นม.1

การอบรมพัฒนาครู การเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคต Change for Future

:: รวม 262 รายการ จากทั้งหมด 9 หน้า :: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 หน้าต่อไป >>
พัฒนาโดย นายธนัชชา โพธิกุล
งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
พัฒนาเมื่อวันที่ 15/11/2011