ระบบอัลบั้มรูปภาพ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
(The Albums photo of Satri Nakhonsawan School)

สตรีนครสวรรค์ 1 ใน 100 โรงเรียนคุณภาพสากล : To make Satri Nakhonsawan one of top one hundred universal quality schools in Thailand.
คลังรูปภาพ

พิธีมอบผ้าไตร การบรรพชาสามเณร ปี2556

พิธีปลงผมนาค การบรรพชาสามเณรประจำปี 2556

นักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สอบธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ร่วมพิธีถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 6 เนื่องในวัน "วชิราวุธ" ประจำปี 2556

อบรมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาตร์โรงเรียนภาคเหนือตอนล่าง ณ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ (เพิ่มเติม)

อบรมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาตร์โรงเรียนภาคเหนือตอนล่าง ณ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

นักเรียนโปรแกรมภาษาฝรั่งเศสโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ได้เข้าร่วมแข่งขันงานกิจกรรมประจำปี Vive le français 2013

นักเรียนโปรแกรมภาษาฝรั่งเศสโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ได้เข้าร่วมแข่งขันงาน “อักษราวิชาการ”

ความร่วมมือ ( MOU ) ด้านการศึกษาไทย – เกาหลี

ไหว้ครู ครอบครูนาฏศิลป์ ประจำปี ๒๕๕๖

มหกรรมสภานักเรียน ครั้งที่ 2

กาประชุมคณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องกำหนดกรอบการแข่งขันทักษะวิชาการ

โครงการ "รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์ - สักสยามินทร์"

รองฯจรัญ นำทีมคณะครู และ นศท ไปเตรียมพื้นที่ใสปุ๋ย ต้นไม้ในโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และความรู้ทั่วไป ในรายการ "เวทีคนเก่ง"

ผู้บริหาร คณะครู ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล

นักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาจีน

วันเปิดโลกภาษา 5 สิงหาคม 2556

โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบโครงงาน

กิจกรรมอาสาจราจร ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 28 กรกฎาคม

การประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ La France et L’ASEAN

รับใบรับรองโรงอาหารระดับดีมาก

การแข่งขันกีฬาภายใน อัจฉราลัยเกมส์'56 ประจำปีการศึกษา 2556

นักเรียนโปรแรกมภาษาฝรั่งเศสเข้าสัมภาษณ์ เพื่อขอรับทุนการศึกษาด้านภาษาฝรั่งเศส

วันครบรอบการสถาปนาสโมสรโรตารี่สากล สโมสรอินเตอร์แรคท์

นักเรียนแผนศิลป์-ภาษาฝรั่งเศสเข้าค่ายภาษาฝรั่งเศสระดับภูมิภาคอาเซียน ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 8-10 มีนาคม 2556

มอบประกาศนียบัตรนักเรียน ม.6 จบปีการศึกษา 2555

งานโลกวิชาการงาอาชีพ 101 ปี สตรีนครสวรรค์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง แนะแนวนักเรียน ม.4 ในหลักสูตร Pre-Degree

นักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ได้เข้าร่วมงาน “วันประชาคมโลกภาษาฝรั่งเศส” ณ สถานทูตฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย

:: รวม 262 รายการ จากทั้งหมด 9 หน้า :: << ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 หน้าต่อไป >>
พัฒนาโดย นายธนัชชา โพธิกุล
งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
พัฒนาเมื่อวันที่ 15/11/2011