ระบบอัลบั้มรูปภาพ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
(The Albums photo of Satri Nakhonsawan School)

สตรีนครสวรรค์ 1 ใน 100 โรงเรียนคุณภาพสากล : To make Satri Nakhonsawan one of top one hundred universal quality schools in Thailand.
คลังรูปภาพ

ต้อนรับขบวนแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ งานตรุษจีนนครสวรรค์ปี57

ทำบุญครบรอบวันสถาปนาโรงเรียน

วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย

ผู้บริหาร คณะครู ร.ร.เมืองคง ดูงานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนสตรี

ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ร่วมพิธีงานวันครู ประจำปี 2557

ต้อนรับ ผอ.จุไรรัตน์ มณีรัตน์

การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส

พิธีบรรพชาสามเณร ประจำปี 2556

พิธีมอบผ้าไตร การบรรพชาสามเณร ปี2556

พิธีปลงผมนาค การบรรพชาสามเณรประจำปี 2556

นักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สอบธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ร่วมพิธีถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 6 เนื่องในวัน "วชิราวุธ" ประจำปี 2556

อบรมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาตร์โรงเรียนภาคเหนือตอนล่าง ณ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ (เพิ่มเติม)

อบรมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาตร์โรงเรียนภาคเหนือตอนล่าง ณ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

นักเรียนโปรแกรมภาษาฝรั่งเศสโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ได้เข้าร่วมแข่งขันงานกิจกรรมประจำปี Vive le français 2013

นักเรียนโปรแกรมภาษาฝรั่งเศสโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ได้เข้าร่วมแข่งขันงาน “อักษราวิชาการ”

ความร่วมมือ ( MOU ) ด้านการศึกษาไทย – เกาหลี

ไหว้ครู ครอบครูนาฏศิลป์ ประจำปี ๒๕๕๖

มหกรรมสภานักเรียน ครั้งที่ 2

กาประชุมคณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องกำหนดกรอบการแข่งขันทักษะวิชาการ

โครงการ "รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์ - สักสยามินทร์"

รองฯจรัญ นำทีมคณะครู และ นศท ไปเตรียมพื้นที่ใสปุ๋ย ต้นไม้ในโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และความรู้ทั่วไป ในรายการ "เวทีคนเก่ง"

ผู้บริหาร คณะครู ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล

นักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาจีน

วันเปิดโลกภาษา 5 สิงหาคม 2556

โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบโครงงาน

กิจกรรมอาสาจราจร ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 28 กรกฎาคม

การประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ La France et L’ASEAN

รับใบรับรองโรงอาหารระดับดีมาก

:: รวม 270 รายการ จากทั้งหมด 9 หน้า :: << ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 หน้าต่อไป >>
พัฒนาโดย นายธนัชชา โพธิกุล
งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
พัฒนาเมื่อวันที่ 15/11/2011