ระบบอัลบั้มรูปภาพ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
(The Albums photo of Satri Nakhonsawan School)

สตรีนครสวรรค์ 1 ใน 100 โรงเรียนคุณภาพสากล : To make Satri Nakhonsawan one of top one hundred universal quality schools in Thailand.
คลังรูปภาพ

ดร.นิศรา มอบเงิน 100,000 ให้ ส.น.

สพม.เขต6ศึกษาดูงาน

วันวิทยาศาสตร์

ชนะเลิศประเภทสวยงามเทียนจำนำพรรษา ปี2555

ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ม.3

ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ม.5

ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ม.2

ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ม.1

อบรมม.6 การพัฒนาบุคลิกภาพก่อนเข้าสู่สถาบันอุดมศึกษา

ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักเรียนผู้นำ

อบรมพัฒนาชีวิตด้วยแนวคิดเชิงบวก

ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ

ไหว้ครู ครอบครู นาฎศิลป์

กีฬาภายใน"อัจฉราลัยเกมส์ 55"

11 กรกฎาคม วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

11 กรกฎาคม วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ระลึกคุณอนันต์ ด้วยใจนิยมบูชา

เดินรณรงค์เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิต

ชิงทุนการศึกษาประเทศฝรั่งเศส

อบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นม.3 มอบเครื่องขยายเสียงให้กับโรงเรียน

งานร้อยดวงใจ 100 ปี สตรีนครสวรรค์

งานสถาปนาโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ครบรอบ ๑๐๐ ปี วันที่ ๒ ก.พ. ๕๕

งานแถลงข่าว ร้อยดวงใจ ๑๐๐ ปีสตรีนครสวรรค์

วันครู 16 ม.ค. 2555

การประชุมปฏิบัติการเรื่อง การประเมินโครงการและการวิจัย

นักเรียนหญิง ปฏิบัติธรรม ณ วัดภัทรสิทธาราม

บรรพชาสามเณร

ผู้บริหารโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ นำของสวัสดีปีใหม่ ถวายพระ และมอบผู้ใหญ่ ในปีใหม่2555

กิจกรรมวันคริสต์มาส

:: รวม 262 รายการ จากทั้งหมด 9 หน้า :: << ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 หน้าต่อไป >>
พัฒนาโดย นายธนัชชา โพธิกุล
งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
พัฒนาเมื่อวันที่ 15/11/2011