ระบบอัลบั้มรูปภาพ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
(The Albums photo of Satri Nakhonsawan School)

สตรีนครสวรรค์ 1 ใน 100 โรงเรียนคุณภาพสากล : To make Satri Nakhonsawan one of top one hundred universal quality schools in Thailand.
คลังรูปภาพ

English Communicative Skills test on 5th of February,2013.

นักศึกษาวิชาทหาร เข้าฝึกภาคสนามประจำปี 2555

ศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯติดแพทย์ปี56

ประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับม.ต้น

อบรมเด็กภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์

รับรางวัล ในวันครู 16 มกราคม 25556

ติวโครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2013

ร่วมพิธีถวายราชสักการะวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

Satri Nakhonsawan School welcomes you all the sufficiency economic administrative judges

Conversational English for Thai Teachers, January 8th,2013

ร่วมพิธีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวา 2555

พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช

บรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ จำนวน 94 รูป

บรรพชาสามเณร ๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ รูปภาพจาก ครูนิรมล พวงมาลี

บรรพชาสามเณรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลสมัยเจริญพระชนมายุ ๘๕ พรรษา วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ภาพการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 62 จังหวัดเชียงใหม่

โครงการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน

๑๐๐ ปีสตรีงามตา พฤกษาร่มเย็น

ครูฝรั่งเศส เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ ประเทศเวียดนาม

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2555

โครงการพัฒนาครู"การวิจัยในชั้นเรียน"

ร่วมพิธีวางพวงมาลา "วันปิยมหาราช"

แข่งกีฬาเทควันโดระดับจังหวัด

นักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ชนะการแข่งขันทักษะภาษาเกาหลี ที่ จังหวัดเชียงใหม่

การจัดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ศึกษาดูงานโรงเรียนสามัคคีวิทยา

แข่งทักษะวิชาการภาษาต่างประเทศ ปี 55

การประชุมกลุ่มเชิงปฏิบัติการ สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ภาคเหนือตอนล่าง

เทควันโดระดับนานาชาติ

:: รวม 262 รายการ จากทั้งหมด 9 หน้า :: << ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 หน้าต่อไป >>
พัฒนาโดย นายธนัชชา โพธิกุล
งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
พัฒนาเมื่อวันที่ 15/11/2011