สตรีนครสวรรค์ สรรค์สร้างคนดี มีวิชาความรู้ ก้าวสู่สากล บนความพอเพียง
:: สตรีนครสวรรค์ ::
:: กลุ่มสาระการเรียนรู้ ::

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ศูนย์ไอซีทีสารสนเทศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
  1. โปรแกรม Bookmark v.3
  2. โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Scantool 3
  3. โปรแกรมแบบอักษรไทยสารบรรณ Font THSarabun
  4. โปรแกรมแก้ไวรัสซ่อนไฟล์ในแฟลชไดร์ HiddenFixer
  5. โปรแกรมเชื่อมต่อโปรเจคเตอร์แบบไร้สาย WPS-Wireless Presentation System
  6. โปรแกรมสแกนไวรัส Microsoft Essentials 32 BIT ทำงานบน WIN XP 7
  7. โปรแกรมสแกนไวรัส Microsoft Essentials 64 BIT ทำงานบน WIN XP 7

 

กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมจัดหางานกองวิจัยตลาดแรงงาน กรมจัดหางาน

บทเรียน Direct questions ครูวรพรรณ
สำนักงานผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคล
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มลริหารนโยบายและแผน
โปรแรกมจัดซื้อจัดจ้าง
ห้องเรียนพิเศษ
กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมจัดหางาน
ผลงานของครู
โทรทัศน์ครู
 


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 2-03-2021 14:53:19
ต.ปากน้ำโพ  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์  60000
โทร. 0-5622-1207  แฟกซ์  0-5622-1207   ต่อ 201
Satri Nakhon Sawan School © 2012 . All rights reserved . Best view with 1024*768 screen display resolution