สตรีนครสวรรค์ สรรค์สร้างคนดี มีวิชาความรู้ ก้าวสู่สากล บนความพอเพียง
:: สตรีนครสวรรค์ ::
:: กลุ่มสาระการเรียนรู้ ::

 

  1. ขอความอนุเคราะห์ใช้บริการโสตทัศนูปกรณ์และเจ้าหน้าที่
  2. ขอความอนุเคราะห์ใช้บริการเจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
  3. ขออนุญาตใช้ห้องเรียนอิจฉริยะ ๕๓๑ ๕๓๒ ๗๓๓
  4. ขออนุญาตใช้ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยี(เล็ก-ใหญ่) ห้องประชุม ๗๓๑ ๗๓๒
  5. ตรวจเช็คอุปการสื่อสารเรียนการสอน
  6. ขอความอนุเคราะห์ใช้เครื่องถ่ายเอกสารสี

 

กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมจัดหางานกองวิจัยตลาดแรงงาน กรมจัดหางาน

บทเรียน Direct questions ครูวรพรรณ
สำนักงานผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคล
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มลริหารนโยบายและแผน
โปรแรกมจัดซื้อจัดจ้าง
ห้องเรียนพิเศษ
กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมจัดหางาน
ผลงานของครู
โทรทัศน์ครู
 


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 11-01-2021 09:11:14
ต.ปากน้ำโพ  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์  60000
โทร. 0-5622-1207  แฟกซ์  0-5622-1207   ต่อ 201
Satri Nakhon Sawan School © 2012 . All rights reserved . Best view with 1024*768 screen display resolution