คำสั่งโรงเรียนสตรีนครสวรรค์

สามารถค้นหาได้เฉพาะในปี 2555 เป็นต้นไป

ลำดับที่ เรื่อง สั่งวันที่
5602ประกาศจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสพฐเกมส์ (หน้า 31-41))20 ธ.ค. 55 เวลา 14:53:33 น.
5601ประกาศจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสพฐเกมส์ หน้า16-3020 ธ.ค. 55 เวลา 14:48:51 น.
5600ประกาศจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสพฐเกมส์ หน้า1-1520 ธ.ค. 55 เวลา 14:44:17 น.
5542คำสั่ง18 ธ.ค. 55 เวลา 15:21:44 น.
5519แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์18 ธ.ค. 55 เวลา 09:53:42 น.
5435ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๒ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒ "สพฐ.เกมส์ ๒๕๕๕" รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค ภาคเหนือ13 ธ.ค. 55 เวลา 14:22:50 น.
5433คำสั่งสพม.42 ที่494/2555 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค ภาคเหนือ ฝ่ายพิธีการและการแสดง13 ธ.ค. 55 เวลา 13:53:40 น.
5291เสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อรับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมฯ (เศรษฐกิจพอเพียง)3 ธ.ค. 55 เวลา 09:37:47 น.
5285การออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เพิ่มเติม ม.13 ธ.ค. 55 เวลา 09:21:38 น.
5228การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๕๕29 พ.ย. 55 เวลา 15:08:54 น.
5226การออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้บังคับบัญชาลูกเสือและเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม29 พ.ย. 55 เวลา 15:04:24 น.
4969คำสั่งโรงเรียนสตรีนครสวรรค์16 พ.ย. 55 เวลา 15:06:59 น.
4955คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง16 พ.ย. 55 เวลา 12:43:32 น.
4936ประกาศโรงเรียนสตรีนครสวรรค์16 พ.ย. 55 เวลา 08:58:27 น.
4659คำสั่ง ที่ 2876 พ.ย. 55 เวลา 13:57:14 น.
4568คำสั่งมอบหมายหน้าที่ราชการให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารกิจการพิเศษ31 ต.ค. 55 เวลา 16:15:42 น.
4494แต่งตั้งเวรวันหยุดข้าราชการครู29 ต.ค. 55 เวลา 12:53:15 น.
4492คำสั่งตรวจเวรวันหยุด29 ต.ค. 55 เวลา 12:49:57 น.
4423คำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 224 ต.ค. 55 เวลา 12:48:05 น.
4403คำสั่งมอบหมายให้ครูปฏิบัติหน้าที่การเรียนการสอน19 ต.ค. 55 เวลา 09:59:05 น.
4235แต่งตั้งคณะกรรมการดำเินินงานฝึกและพานักเรียนเข้าแข่งขันทักษะวิชาการ8 ต.ค. 55 เวลา 12:37:20 น.
4147คำสั่งแต่งตัั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมฝึกอบรมอาสาจราจร2 ต.ค. 55 เวลา 13:32:20 น.
4141คำสั่งปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืน2 ต.ค. 55 เวลา 12:28:03 น.
4005แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์25 ก.ย. 55 เวลา 13:47:35 น.


:: รวม 144 ฉบับ จากทั้งหมด 5 หน้า :: << ย้อนกลับ 1 2 3 4 [5]