คำสั่งโรงเรียนสตรีนครสวรรค์

สามารถค้นหาได้เฉพาะในปี 2555 เป็นต้นไป

ลำดับที่ เรื่อง สั่งวันที่
10996คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำร้องมีสิทธิ์เข้าสอบ13 ก.ย. 56 เวลา 15:06:18 น.
10905กำหนดการมหกรรมสภานักเรียน ครั้งที่ 2 แนบท้ายคำสั่งที่ 263/255610 ก.ย. 56 เวลา 17:35:45 น.
10904คำสั่งมหกรรมสภานักเรียนครั้งที่210 ก.ย. 56 เวลา 17:33:23 น.
10903คำสั่งมหกรรมสภานักเรียนครั้งที่210 ก.ย. 56 เวลา 17:31:40 น.
10773คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการปลูกมเหสักข์6 ก.ย. 56 เวลา 11:51:37 น.
10770คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิธีเปิดบ้านทรงไทย6 ก.ย. 56 เวลา 11:47:28 น.
10632คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมพัฒนานักเรียนที่มีน้ำหนักและส่วนสูงไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน30 ส.ค. 56 เวลา 16:27:24 น.
10017แนบท้ายคำสั่ง 226/2556 ตารางการดูแลนักเรียนที่วัด8 ส.ค. 56 เวลา 13:16:36 น.
9894แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการจัดกิจกรรมถวายราชสักการะ5 ส.ค. 56 เวลา 14:29:16 น.
9893แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติธรรมของนักเรียนเพื่อเป็นพระราชกุศลฯ5 ส.ค. 56 เวลา 14:27:30 น.
9855เวรวันหยุด2 ส.ค. 56 เวลา 15:42:16 น.
9606แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่่รับผิดชอบการอบรมนักเรียน29 ก.ค. 56 เวลา 14:08:13 น.
9488แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน24 ก.ค. 56 เวลา 14:20:43 น.
9225แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา10 ก.ค. 56 เวลา 15:52:16 น.
9224คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเีรียน10 ก.ค. 56 เวลา 15:46:00 น.
9191การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25569 ก.ค. 56 เวลา 15:12:54 น.
9045คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน3 ก.ค. 56 เวลา 09:17:06 น.
9034แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี 25562 ก.ค. 56 เวลา 08:52:54 น.
8771คำสั่งแต่งตั้งครูธุรการ20 มิ.ย. 56 เวลา 08:59:32 น.
8490แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการจัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖10 มิ.ย. 56 เวลา 14:04:03 น.
8386คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ5 มิ.ย. 56 เวลา 11:19:58 น.
8312คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ3 มิ.ย. 56 เวลา 11:31:00 น.
8298แต่งตั้งกรรมการคุมสอบนักเรียนแลกเปลี่ยน โครงการ AFS เขต นครสวรรค์ ประจำปี 2556 31 พ.ค. 56 เวลา 13:27:22 น.
8292แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการอบรมนักเรีียน31 พ.ค. 56 เวลา 13:19:40 น.
8264คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์30 พ.ค. 56 เวลา 13:07:34 น.
8237การแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบครูเวรประจำวันทำการ ภาคเรียนที่ 128 พ.ค. 56 เวลา 15:30:29 น.
8137คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณานักเรียนเปลี่ยนกลุ่มการเรียน23 พ.ค. 56 เวลา 10:44:40 น.
7937คำสั่งมอบหมายหน้าที่ราชการให้ข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานทะเบียนนักเีรียน10 พ.ค. 56 เวลา 16:07:03 น.
7853คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดประชุมผู้ปกครอง ม.5,67 พ.ค. 56 เวลา 16:15:57 น.
7841คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศ ม.2,37 พ.ค. 56 เวลา 10:32:33 น.


:: รวม 144 ฉบับ จากทั้งหมด 5 หน้า :: << ย้อนกลับ 1 2 [3] 4 5 หน้าต่อไป >>