สตรีนครสวรรค์ 1 ใน 100 โรงเรียนคุณภาพสากล : To make Satri Nakhonsawan one of top one hundred universal quality schools in Thailand.
.:: กิจกรรม ::.
รายการหนังสือรับ
ต้องการส่งหนังสือ
 
.:: ประวัติ ::.
หนังสือที่รับแล้ว
รายการหนังสือออก
สถิติการรับส่ง
 

 

 

 

 

สวัสดี () [ออกจากระบบ]
ชื่อหนังสือ : แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

Download : 2560-07-25-15:21:31.10_1.pdf

จำนวนหน้าเอกสาร 1 หน้า
ขนาด/ปริมาณ :
388.44 kB.

ส่งจาก : งานธุรการโรงเรียน 159.192.235.236
ส่งเมื่อ : 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 15:21:31 น.

ระบบงานสารบรรณอิเลคทรอนิกส์ e-Letter ๒๕๕๔
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
ผู้ดูแล นายธนัชชา โพธิกุล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป.กจ.4
เริ่มใช้ตั้งแต่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เป็นต้นไป