สตรีนครสวรรค์ 1 ใน 100 โรงเรียนคุณภาพสากล : To make Satri Nakhonsawan one of top one hundred universal quality schools in Thailand.
.:: กิจกรรม ::.
รายการหนังสือรับ
ต้องการส่งหนังสือ
 
.:: ประวัติ ::.
หนังสือที่รับแล้ว
รายการหนังสือออก
สถิติการรับส่ง
 

 

 

 

 

สวัสดี () [ออกจากระบบ]
รายการหนังสือออก
ลำดับที่
เรื่อง
ผู้ส่ง
อ่าน
วันที่ส่ง
ส่งถึง
รับแล้ว
2895ใบขออนุญาตผู้ปกครอง(สังคมฯ)30110 ส.ค. 55 เวลา 14:55:09 น.คลิกดูรายชื่อส่งถึงคลิกดูรายชื่อผู้รับแล้ว
2891ขอข้อมูลสถานศึกษาที่ไม่ส่งสัญญากู้ยืม28110 ส.ค. 55 เวลา 13:31:39 น.คลิกดูรายชื่อส่งถึงคลิกดูรายชื่อผู้รับแล้ว
2889ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ30310 ส.ค. 55 เวลา 13:30:44 น.คลิกดูรายชื่อส่งถึงคลิกดูรายชื่อผู้รับแล้ว
2887ขออนุเคราะห์ส่งครูทำหน้าที่ด้านความปลอดภัย28210 ส.ค. 55 เวลา 13:30:07 น.คลิกดูรายชื่อส่งถึงคลิกดูรายชื่อผู้รับแล้ว
2880เข้าร่วมประชุมสมาชิกสวนพฤกศาสตร์27910 ส.ค. 55 เวลา 12:23:46 น.คลิกดูรายชื่อส่งถึงคลิกดูรายชื่อผู้รับแล้ว
2879ขอไปราชการ29010 ส.ค. 55 เวลา 12:23:02 น.คลิกดูรายชื่อส่งถึงคลิกดูรายชื่อผู้รับแล้ว
2878ขอนำ นร ไปทัศนศึกษา31610 ส.ค. 55 เวลา 12:22:23 น.คลิกดูรายชื่อส่งถึงคลิกดูรายชื่อผู้รับแล้ว
2877ขอไปราชการ31710 ส.ค. 55 เวลา 12:21:46 น.คลิกดูรายชื่อส่งถึงคลิกดูรายชื่อผู้รับแล้ว
2876แต่งตั้งคณะกรรมการเเละเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการปฎิบัติธรรม29010 ส.ค. 55 เวลา 11:30:57 น.คลิกดูรายชื่อส่งถึงคลิกดูรายชื่อผู้รับแล้ว
2875แต่งตั้งคณะกรรมการเเละเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการจัดกิจกรรม29310 ส.ค. 55 เวลา 11:30:03 น.คลิกดูรายชื่อส่งถึงคลิกดูรายชื่อผู้รับแล้ว
2874ขอเชิญประชุม30610 ส.ค. 55 เวลา 11:18:57 น.คลิกดูรายชื่อส่งถึงคลิกดูรายชื่อผู้รับแล้ว
2873ขออนุเคราะห์ใช้สถานที่30610 ส.ค. 55 เวลา 11:18:26 น.คลิกดูรายชื่อส่งถึงคลิกดูรายชื่อผู้รับแล้ว
2872เชิญเข้าร่วมโครงการ 12 สิงหา29110 ส.ค. 55 เวลา 11:17:54 น.คลิกดูรายชื่อส่งถึงคลิกดูรายชื่อผู้รับแล้ว
2871ขออนุญาตให้ นร นอนค้างคืน ห้อง 631729610 ส.ค. 55 เวลา 11:10:16 น.คลิกดูรายชื่อส่งถึงคลิกดูรายชื่อผู้รับแล้ว
2870รายงานการเเข่งขันตอบปัญหา29810 ส.ค. 55 เวลา 11:07:55 น.คลิกดูรายชื่อส่งถึงคลิกดูรายชื่อผู้รับแล้ว
2869รายงานผลการสำรวจความเสียหาย27910 ส.ค. 55 เวลา 11:07:10 น.คลิกดูรายชื่อส่งถึงคลิกดูรายชื่อผู้รับแล้ว
2868ขออนุมติปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน รร29510 ส.ค. 55 เวลา 11:06:30 น.คลิกดูรายชื่อส่งถึงคลิกดูรายชื่อผู้รับแล้ว
2867ตอบรับการประชุมเชิงปฎิบัติการ29610 ส.ค. 55 เวลา 11:02:42 น.คลิกดูรายชื่อส่งถึงคลิกดูรายชื่อผู้รับแล้ว
2866ขอดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านภาษา31110 ส.ค. 55 เวลา 10:59:50 น.คลิกดูรายชื่อส่งถึงคลิกดูรายชื่อผู้รับแล้ว
2865ขอพา นร ไปร่วมกิจกรรม29510 ส.ค. 55 เวลา 10:58:24 น.คลิกดูรายชื่อส่งถึงคลิกดูรายชื่อผู้รับแล้ว
2864ขอใช้เงินสวัสดิการ โรงเรียน26810 ส.ค. 55 เวลา 10:57:35 น.คลิกดูรายชื่อส่งถึงคลิกดูรายชื่อผู้รับแล้ว
2863ขอไปราชการ29210 ส.ค. 55 เวลา 10:56:58 น.คลิกดูรายชื่อส่งถึงคลิกดูรายชื่อผู้รับแล้ว
2862ขอไปราชการ29010 ส.ค. 55 เวลา 10:56:19 น.คลิกดูรายชื่อส่งถึงคลิกดูรายชื่อผู้รับแล้ว
2861ขอแก้ไขทะเบียนประวัติข้าราชการ30110 ส.ค. 55 เวลา 10:55:48 น.คลิกดูรายชื่อส่งถึงคลิกดูรายชื่อผู้รับแล้ว
2860ขอนำ นร ไปทัศนศึกษา29710 ส.ค. 55 เวลา 10:53:10 น.คลิกดูรายชื่อส่งถึงคลิกดูรายชื่อผู้รับแล้ว
2855รายชื่อคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตกรรม3029 ส.ค. 55 เวลา 13:29:38 น.คลิกดูรายชื่อส่งถึงคลิกดูรายชื่อผู้รับแล้ว
28472324 เรื่อง ขอเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร2809 ส.ค. 55 เวลา 12:51:36 น.คลิกดูรายชื่อส่งถึงคลิกดูรายชื่อผู้รับแล้ว
2846โครงการยกระดับคุณภาพสนับสนุนจ้างประจำแกนนำ3029 ส.ค. 55 เวลา 11:11:41 น.คลิกดูรายชื่อส่งถึงคลิกดูรายชื่อผู้รับแล้ว
2845ขอไปราชการ2819 ส.ค. 55 เวลา 11:06:24 น.คลิกดูรายชื่อส่งถึงคลิกดูรายชื่อผู้รับแล้ว
2844ขออนุมัติโครงการ3049 ส.ค. 55 เวลา 11:05:58 น.คลิกดูรายชื่อส่งถึงคลิกดูรายชื่อผู้รับแล้ว

:: รวม 226 รายการ จากทั้งหมด 8 หน้า :: [1] 2 3 4 5 6 7 8 หน้าต่อไป >>

ระบบงานสารบรรณอิเลคทรอนิกส์ e-Letter ๒๕๕๔
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
จัดทำโดย นายธนัชชา โพธิกุล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป.กจ.4
เริ่มใช้ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป