โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ หน้าแรก หน้าแรกวิชาการ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ภาระหน้าที่กลุ่มบริหารวิชาการ บุคลากร กลุ่มบริหารวิชาการ ติดต่อเรา กลุ่มบริหารวิชาการ
 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงการกลุ่มบริหาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

สตรีนครสวรรค์ 1 ใน 100 โรงเรียนคุณภาพสากล
     
 
   ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการและเจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาล กลุ่มบริหารทั่วไป
   ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ AFS
   รายชื่อผู้มัสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้าง 2563
   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา
   แจ้งผู้ปกครองนักเรียน เรื่อง การจัดทำประกันอุบัติเหตุนักเรียน ปีการศึกษา 2563
   ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ห้องเรียนพิเศษ EP รอบ2
   ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 ห้องเรียนพิเศษ EP รอบ2
   ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
 
   
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 
อาคาร 2 โอภาสรวี ชั้น 2 เลขที่ 312 ถ. สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 
โทร. 0-5622-1207 ต่อ 103 หรือ 151 แฟกซ์ 0-5622-1207 ต่อ 201 
Copy©2011-2012 Satri Nakhonsawan School. All right Reserved.