โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ เป็นผู้นำทางวิชาการ มุ่งมั่นพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทั้งสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม ดำรงความเป็นไทยในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ
โพสโดย งานประชาสัมพันธ์  เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 63 เวลา 17:58:51 น. IP: 183.89.122.76
วันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์เป็นสถานที่ในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจากนายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีคณะผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้ประสานงานโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น ๕๗ คน มาจาก ๑๙ โรงเรียน ๘ จังหวัด
https://th.city/3mMt/a>
https://th.city/EFzxKS/a>
 
 
 
จบข่าว
 
พัฒนาระบบโดย นายธนัชชา โพธิกุล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป.กจ.4
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ต.ปากน้ำโพ  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์  60000
โทร. 0-5622-1207  แฟกซ์  0-5622-1207   ต่อ 201
Satri Nakhon Sawan School © 2011-2014. All rights reserved. Best view with 1024*768 screen display resolution