โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ เป็นผู้นำทางวิชาการ มุ่งมั่นพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทั้งสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม ดำรงความเป็นไทยในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข
 
สัปดาห์วิทยาศาตร์ ประจำปี 2563
โพสโดย งานประชาสัมพันธ์  เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 63 เวลา 14:19:13 น. IP: 159.192.140.128
สัปดาห์วิทยาศาตร์ ประจำปี 2563
ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2563 ระหว่างวันที่ 17 - 28 สิงหาคม 2563 ณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://satri-ns.com/ssci/index.php?name=news&file=readnews&id=42
 
 
 
จบข่าว
 
พัฒนาระบบโดย นายธนัชชา โพธิกุล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป.กจ.4
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ต.ปากน้ำโพ  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์  60000
โทร. 0-5622-1207  แฟกซ์  0-5622-1207   ต่อ 201
Satri Nakhon Sawan School © 2011-2014. All rights reserved. Best view with 1024*768 screen display resolution