โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ เป็นผู้นำทางวิชาการ มุ่งมั่นพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทั้งสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม ดำรงความเป็นไทยในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข
 
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมประจำปี 2018 จัดโดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
โพสโดย งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 61 เวลา 13:45:56 น. IP: 106.0.170.23
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนสตรีนครสวรรค์เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมประจำปี 2018 จัดโดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีผลงานดังต่อไปนี้

1. นายบุญเกื้อหนุน เป้าทอง ชั้นม.6/7 ได้รับรางวัลนักร้องยอดเยี่ยม เพลง Sous les étoiles จากการประกวดร้องเพลงภาษาฝรั่งเศส ควบคุมการฝึกซ้อมโดยครูชัยวัฒน์ หอวรรณภากร ได้รับพระราชทานรางวัลเกียรติบัตรและได้รับพระราชทานพระราชวโรกาสให้แสดงบทเพลงต่อหน้าพระพักตร์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

2. นายณัฐนันท์ สุขสำราญ นายศุภกร จันทวี นายชลสิทธิ์ เกตชนก น.ส.ญาดา ทับโต และน.ส.พัชรฎา เทศนีย์ นักเรียนชั้นม.5/8 ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ควบคุมการฝึกซ้อมโดยครูชัยวัฒน์ หอวรรณภากร ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเชิญชมวิดีโอคลิปการขับร้องเพลง Sous les étoiles ของนายบุญเกื้อหนุน เป้าทอง
https://www.youtube.com/watch?v=4PbPvvNw1gY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3BiPS36zKZbzo9ptGdr1ds_3s3Y3lCY5YMlOBg_OMh9WIxaaPEDZsdMOE/a>


เชิญชมวิดีโอคลิปการขับร้องเพลง Sous les étoiles (ภายใต้ดวงดาว) ขับร้องโดยนายบุญเกื้อหนุน เป้าทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 6/7 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ได้รับรางวัลนักร้องยอดเยี่ยมจากการแข่งขันร้องเพลงภาษาฝรั่งเศส ควบคุมการฝึกซ้อมโดยครูชัยวัฒน์ หอวรรณภากร จากงานกิจกรรมประจำปี 2018 สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ โดยนายบุญเกื้อหนุนได้เข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติบัตรและได้รับพระราชทานพระราชวโรกาสให้ขับร้องเพลงต่อหน้าพระพักตร์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีเอกอัครราชทูตประเทศฝรั่งเศส คณะผู้แทนจากสถานทูตของประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส และแขกผู้มีเกียรติมากมายร่วมเป็นสักขีพยาน

 
 
 
จบข่าว
 
พัฒนาระบบโดย นายธนัชชา โพธิกุล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป.กจ.4
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ต.ปากน้ำโพ  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์  60000
โทร. 0-5622-1207  แฟกซ์  0-5622-1207   ต่อ 201
Satri Nakhon Sawan School © 2011-2014. All rights reserved. Best view with 1024*768 screen display resolution