โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ เป็นผู้นำทางวิชาการ มุ่งมั่นพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทั้งสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม ดำรงความเป็นไทยในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข
 
คนเก่งศิลป์ฝรั่งเศส
โพสโดย งานประชาสัมพันธ์  เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 58 เวลา 15:47:51 น. IP: 202.29.176.199
คนเก่งศิลป์ฝรั่งเศส
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ครูชัยวัฒน์ หอวรรณภากร และครูนลพรรณ เหลี่ยมไทย ได้นำนักเรียนแผนการเรียนศิลป์ภาษาฝรั่งเศส เข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส งานกิจกรรมประจำปี สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ในหัวข้อ Hommage à SAR la Princesse Maha Chakri Sirindhorn pour son soutien à la diversité linguistique et culturelle ผลปรากฎว่านักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ได้แสดงความสามารถและได้รับรางวัล 3 รางวัลดังนี้
1. นางสาวธีรชา สุระชาติ นางสาวธีรดา อานุภาพภราดร นายสรวิศ จิตติปานะ นายสามารถ บุญรักษา และนายธนารักษ์ วิลเมอร์ ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 จากการแข่งขันแสดงละครสั้นภาษาฝรั่งเศส เรื่อง Le miroir des deux mondes (ทวิภพ)
2. นางสาวจตุพร ฉัตรอักษรานนท์ ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 จากการแข่งขันวาดภาพตามหัวข้อที่กำหนดให้
3. นางสาวปิยธิดา กลั่นแก้ว ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันท่องกวีนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศส
โดยนักเรียนทั้งหมดเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายจิลส์ การาชง เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยและบุคคลสำคัญมากมายร่วมเป็นสักขีพยานในการพระราชทานรางวัล
 
 
 
จบข่าว
 
พัฒนาระบบโดย นายธนัชชา โพธิกุล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป.กจ.4
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ต.ปากน้ำโพ  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์  60000
โทร. 0-5622-1207  แฟกซ์  0-5622-1207   ต่อ 201
Satri Nakhon Sawan School © 2011-2014. All rights reserved. Best view with 1024*768 screen display resolution