คำสั่งโรงเรียนสตรีนครสวรรค์

สามารถค้นหาได้เฉพาะในปี 2555 เป็นต้นไป

ลำดับที่ เรื่อง สั่งวันที่
17871แต่งตั้งผู้ตรวจเวรวันหยุดราชการของข้าราชการครูโรงเรียนสตรีนครสวรค์30 ก.ย. 57 เวลา 10:54:47 น.
17870แต่งตั้งเวรวันหยุดราชการของข้าราชการครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์30 ก.ย. 57 เวลา 10:53:37 น.
17474วิชาการ เรื่อง คำสั่งศิลปหัตถกรรม 57 ระดับเขตฯ11 ก.ย. 57 เวลา 13:40:25 น.
17220แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2557 แก้ไขวันที่มุทิตาจิตนักเรียน29 ส.ค. 57 เวลา 14:57:39 น.
17134แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 255726 ส.ค. 57 เวลา 16:16:44 น.
16948แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณานักเรียนรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗20 ส.ค. 57 เวลา 08:46:00 น.
16818แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกครูดีในดวงใจ15 ส.ค. 57 เวลา 09:13:03 น.
16659แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการจัดกิจกรรมถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ6 ส.ค. 57 เวลา 17:07:40 น.
16637แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืน5 ส.ค. 57 เวลา 15:56:01 น.
16636แต่งตั้งผู้ตรวจเวรกลางคืน5 ส.ค. 57 เวลา 15:54:55 น.
16571แต่งตั้งเวรวันหยุดราชการของข้าราชการครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์4 ส.ค. 57 เวลา 13:04:15 น.
16557แต่งตั้งผู้ตรวจเวรวัดหยุดราชการของข้าราชการครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์4 ส.ค. 57 เวลา 11:56:30 น.
15847มอบหมายหน้าที่ราชการให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มบริหารทั่วไป2 ก.ค. 57 เวลา 14:28:12 น.
15503แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน "อัจฉราลัยเกมส์"17 มิ.ย. 57 เวลา 15:04:00 น.
15395การจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 255712 มิ.ย. 57 เวลา 15:25:40 น.
15232เสนอคำสั่งมอบหมายหน้าที่ราชการให้ครูและบุคลากรในกลุ่มบริหารวิชาการ5 มิ.ย. 57 เวลา 14:54:00 น.
15190ขอความอนุเคราะห์ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสวนพฤกษศษสตร์โรงเรียน 25575 มิ.ย. 57 เวลา 10:33:50 น.
15156แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day3 มิ.ย. 57 เวลา 15:41:12 น.
15018แต่งตั้งคณะกรรมการร้านค้าจำหน่ายอาหาร ร้านค้าสวัสดิการ และโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสตรีนครสวรรค์29 พ.ค. 57 เวลา 11:26:27 น.
14590แก้ไข เพิ่มเติมคำสั่งประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน ม.3 -ม.61 พ.ค. 57 เวลา 11:55:08 น.
14589แก้ไข เพิ่มเติมคำสั่งประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน ม.1-ม.41 พ.ค. 57 เวลา 11:53:59 น.
14541คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา(ฉบับปรับปรุง)29 เม.ย. 57 เวลา 09:20:33 น.
14455แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการจัดประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน ม.5 และ ม.2 ประจำปีการศึกษา255720 เม.ย. 57 เวลา 08:43:35 น.
14454แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการจัดประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน ม.6 และ ม.3 ประจำปีการศึกษา255720 เม.ย. 57 เวลา 08:41:56 น.
14453แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการจัดประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา255720 เม.ย. 57 เวลา 08:38:54 น.
14394แต่งตั้งบุคคลปฏิับัติหน้าที่หัวหน้าระดับชั้นและรองหัวหน้าระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 255711 เม.ย. 57 เวลา 16:28:43 น.
14390การแต่งตั้งครูที่ปรึกษานักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 255711 เม.ย. 57 เวลา 16:14:31 น.
14302แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีแสดงมุทิตาจิต "รดน้ำดำหัว"4 เม.ย. 57 เวลา 16:18:22 น.
14242แต่งตั้งเวรวันหยุดราชการของข้าราชการครู (ครูหญิง)2 เม.ย. 57 เวลา 10:30:50 น.
14241คำสั่งตรวจเวรวันหยุดราชการของข้าราชการครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์2 เม.ย. 57 เวลา 10:29:58 น.


:: รวม 144 ฉบับ จากทั้งหมด 5 หน้า :: [1] 2 3 4 5 หน้าต่อไป >>