สตรีนครสวรรค์ 1 ใน 100 โรงเรียนคุณภาพสากล : To make Satri Nakhonsawan one of top one hundred universal quality schools in Thailand.
.:: กิจกรรม ::.
รายการหนังสือรับ
ต้องการส่งหนังสือ
 
.:: ประวัติ ::.
หนังสือที่รับแล้ว
รายการหนังสือออก
สถิติการรับส่ง
 

 

 

 

 

สวัสดี () [ออกจากระบบ]
ชื่อหนังสือ : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "ว้นวานสายสัมพันธ์สามัญศึกษา ครั้งที่ 3" (เพิ่มเติมเจ้าหน้าที่ทุกท่าน)

Download : 2560-12-04-11:19:29.pdf

จำนวนหน้าเอกสาร 1 หน้า
ขนาด/ปริมาณ :
126.18 kB.

ส่งจาก : งานธุรการโรงเรียน 183.89.125.52
ส่งเมื่อ : 4 ธันวาคม 2560 เวลา 11:19:29 น.

ระบบงานสารบรรณอิเลคทรอนิกส์ e-Letter ๒๕๕๔
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
ผู้ดูแล นายธนัชชา โพธิกุล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป.กจ.4
เริ่มใช้ตั้งแต่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เป็นต้นไป