สตรีนครสวรรค์ 1 ใน 100 โรงเรียนคุณภาพสากล : To make Satri Nakhonsawan one of top one hundred universal quality schools in Thailand.
.:: กิจกรรม ::.
รายการหนังสือรับ
ต้องการส่งหนังสือ
 
.:: ประวัติ ::.
หนังสือที่รับแล้ว
รายการหนังสือออก
สถิติการรับส่ง
 

 

 

 

 

สวัสดี () [ออกจากระบบ]
ชื่อหนังสือ : แก้ไขคำสั่งแห่เทียน หน้า 3 เป็นคณะไพจิตรเวหาส

Download : 2560-06-29-10:02:30.pdf

จำนวนหน้าเอกสาร 1 หน้า
ขนาด/ปริมาณ :
219.37 kB.

ส่งจาก : งานธุรการโรงเรียน 159.192.236.83
ส่งเมื่อ : 29 มิถุนายน 2560 เวลา 10:02:30 น.

ระบบงานสารบรรณอิเลคทรอนิกส์ e-Letter ๒๕๕๔
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
ผู้ดูแล นายธนัชชา โพธิกุล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป.กจ.4
เริ่มใช้ตั้งแต่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เป็นต้นไป