สตรีนครสวรรค์ 1 ใน 100 โรงเรียนคุณภาพสากล : To make Satri Nakhonsawan one of top one hundred universal quality schools in Thailand.
.:: กิจกรรม ::.
รายการหนังสือรับ
ต้องการส่งหนังสือ
 
.:: ประวัติ ::.
หนังสือที่รับแล้ว
รายการหนังสือออก
สถิติการรับส่ง
 

 

 

 

 

สวัสดี () [ออกจากระบบ]
ชื่อหนังสือ : แต่งตั้งคณะกรรมการร้านค้าจำหน่ายอาหาร ร้านค้าสวัสดิการ และโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสตรีนครสวรรค์

Download : 2557-05-29 11:26:27.pdf

จำนวนหน้าเอกสาร 1 หน้า
ขนาด/ปริมาณ :
779.56 kB.

ส่งจาก : งานธุรการโรงเรียน 202.129.36.221
ส่งเมื่อ : 29 พฤษภาคม 2557 เวลา 11:26:27 น.

ระบบงานสารบรรณอิเลคทรอนิกส์ e-Letter ๒๕๕๔
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
ผู้ดูแล นายธนัชชา โพธิกุล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป.กจ.4
เริ่มใช้ตั้งแต่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เป็นต้นไป