คำสั่งโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
สตรีนครสวรรค์ สรรค์สร้างคนดี มีวิชาความรู้ ก้าวสู่สากล บนความพอเพียง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.1 และ ม.4
 
ประเภท ความสามารถพิเศษ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนประเภท ความสามารถพิเศษ ม.1 ปีการศึกษา 2564
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนประเภท ความสามารถพิเศษ ม.4 ปีการศึกษา 2564
 
ประเภท ห้องเรียนปกติ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนประเภท ห้องเรียนปกติ ม.1 ปีการศึกษา 2564
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนประเภท ห้องเรียนปกติ ม.4 ปีการศึกษา 2564
 
 
 
 
 
 
 โทร. 0-5622-1207  แฟกซ์  0-5622-1207   ต่อ 201
Satri Nakhon Sawan School © 2012 . All rights reserved . Best view with 1024*768 screen display resolution