>>> คิวอาร์โค้ด(QR Code) ของครูประจำวิชา <<<
 
>>> แบบลงทะเบียนสอบแก้ตัว ทุกระดับชั้น(ออนไลน์) ภาคเรียนที่ 2/2564 <<<
 
>แบบลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชากรณีพิเศษเฉพาะ ม.3 และม.6 เท่านั้น(ออนไลน์) ภาคเรียนที่ 2/2564 <
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 12-05-2022 10:01:37
ต.ปากน้ำโพ  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์  60000
โทร. 0-5622-1207  แฟกซ์  0-5622-1207   ต่อ 201
Satri Nakhon Sawan School © 2012 . All rights reserved . Best view with 1024*768 screen display resolution