1. หลักเกณฑ์การคัดเลือกความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์,ดนตรีและนาฏศิลป์ (ม.1, ม.4)
2. หลักเกณฑ์การคัดเลือกความสามารถพิเศษด้านกีฬา (ม.1, ม.4)
3. หลักเกณฑ์การคัดเลือกความสามารถพิเศษด้านภาษาต่างประเทศ (ม.4)
 
 


ต.ปากน้ำโพ  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์  60000
โทร. 0-5622-1207  แฟกซ์  0-5622-1207   ต่อ 201
Satri Nakhon Sawan School © 2012 . All rights reserved . Best view with 1024*768 screen display resolution