ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

----- ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบ ม.1 (นักเรียนในเขตบริการ)
----- ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบ ม.1 (นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการและนักเรียนต่างจังหวัด)
----- ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบ ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

----- ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบ ม.4 (ประเภทห้องเรียนปกติ)
----- ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบ ม.4 (ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม)
----- ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบ ม.4 (นักเรียน ม.3เดิม โควตา)
----- ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบ ม.4 ประเภทความสามารถพิเศษ
 

 

 

 
 
 

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 30-03-2023 08:40:41
ต.ปากน้ำโพ  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์  60000
โทร. 0-5622-1207  แฟกซ์  0-5622-1207   ต่อ 201
Satri Nakhon Sawan School © 2012 . All rights reserved . Best view with 1024*768 screen display resolution