คำสั่งโรงเรียนสตรีนครสวรรค์

 

วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
----- รายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ในเขตพื้นที่บริการ)
----- รายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (นอกเขตพื้นที่บริการ)
----- รายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ความสามารถพิเศษ)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
----- รายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (นักเรียนทั่วไป)
----- รายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ความสามารถพิเศษ)
 

วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
----- รายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ในเขตพื้นที่บริการ)
----- รายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (นอกเขตพื้นที่บริการ)
----- รายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ความสามารถพิเศษ)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
----- รายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (นักเรียนทั่วไป)
----- รายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ความสามารถพิเศษ)
 

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
----- รายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ในเขตพื้นที่บริการ)
----- รายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (นอกเขตพื้นที่บริการ)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
----- รายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (นักเรียนทั่วไป)
 

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
----- รายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ในเขตพื้นที่บริการ)
----- รายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (นอกเขตพื้นที่บริการ)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
----- รายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (นักเรียนทั่วไป)
 

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
----- รายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ในเขตพื้นที่บริการ)
----- รายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (นอกเขตพื้นที่บริการ)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
----- รายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (นักเรียนทั่วไป)

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 30-03-2023 08:40:41
ต.ปากน้ำโพ  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์  60000
โทร. 0-5622-1207  แฟกซ์  0-5622-1207   ต่อ 201
Satri Nakhon Sawan School © 2012 . All rights reserved . Best view with 1024*768 screen display resolution