คำสั่งโรงเรียนสตรีนครสวรรค์

 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
----- ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (EP)-----
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
----- ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (EP)-----
----- ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (SMTE)----
(ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ)
 
  • หมายเหตุ : ให้นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเป็นตัวจริง (ลำดับที่ 1-30) มารายงานตัวยืนยันสิทธิ์และมอบตัว พร้อมชำระเงิน ในวันเวลาที่หนดไว้ในประกาศ
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 4-12-2023 15:41:39
ต.ปากน้ำโพ  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์  60000
โทร. 0-5622-1207  แฟกซ์  0-5622-1207   ต่อ 201
Satri Nakhon Sawan School © 2012 . All rights reserved . Best view with 1024*768 screen display resolution